Předstíráme, že se učíme

Pro společnost Kimberly-Clark je klíčové zavádění nových produktů na trh. Někteří zaměstnanci však tento proces nechápou, a to ani po mnoha snahách o zaškolení a poradách. Ředitel Kimberly-Clark pro organizační efektivitu Michael Fischer se proto rozhodl nasměrovat školení zcela jiným směrem. Základní požadavky – aby to nebylo příliš nákladné a časově náročné.

Fischer se rozhodl pro koncept, který se skládal částečně ze simulace, částečně ze hry a videoukázek. Videoukázky názorným způsobem přibližovaly fungování dodavatelského řetězce společnosti Kimberly-Clark. Malé skupinky zaměstnanců následně diskutovaly problematiku klíčových zákazníků společnosti, která byla pro lepší názornost prezentována na virtuální mapě. Odborníci tvrdí, že díky hrám a simulacím mohou zaměstnanci pohlédnout na problém očima ostatních oddělení a funkcí ve společnosti.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine