Převálcuje mikroučení tradiční firemní vzdělávání?

Ve firemním vzdělávání se objevuje celá řada novinek, z nichž mnohé nemají dlouhého trvání. Je zde však jeden trend s potenciálem výrazně změnit tradiční modely firemního vzdělávání, které fungují už dlouhá léta.

Zatímco tradiční firemní vzdělávání probíhalo formou jednorázových nebo dlouhodobých akcí, dnes se stále více prosazuje trend nepřetržitého učení pomocí moderních technologií, jako je internet a mobilní zařízení.

Tím trendem je tzv. mikroučení (microlearning) založené na principu rozdělování širších témat do dílčích lekcí o délce 1-5 minut.

Ilustrační snímek
Tyto krátké lekce mohou mít formu textu, videí, prezentací, kvízů nebo různých interaktivních formátů včetně hraní her.

Na rozdíl od klasického e-learningu je však podstatou mikroučení také vysoká míra přizpůsobivosti individuálním potřebám a znalostem zaměstnanců.

Mikroučení pomáhá s řešením okamžitých vzdělávacích potřeb a zvyšováním výkonnosti. Zároveň však přináší i zásadní výhody do světa dlouhodobých vzdělávacích programů.

Podle Britského serveru Trainng Zone je velkou výhodou mikroučení to, že odpovídá stylu vzdělávání generace mileniálů, která bude brzy tvořit většinu pracujících. Dokáže také udržet krok s neustálými změnami, které probíhají ve světě byznysu. Především však přináší hmatatelné výsledky, aniž by zaměstnanci museli trávit dlouhou dobu mimo pracoviště.

Výhody mikroučení pro firmu

 • nižší náklady na vytváření vzdělávacích programů
 • rychlejší aplikace nových poznatků v praxi
 • snadná a rychlá aktualizace obsahu
 • možnost využití ve formálních programech i neformálním vzdělávání
 • styl vzdělávání nové generace zaměstnanců
 • zvýšení produktivity, efektivity a výkonnosti

Výhody mikroučení pro jednotlivce

 • atraktivnější než tradiční e-learning
 • vyšší dobrovolná účast především v souvislosti s herními prvky
 • přístup kdykoli na všech zařízeních
 • menší časová náročnost
 • dostupnost v případě aktuální potřeby
 • vyšší míra zapamatování díky multimediálnímu obsahu
 • vzdělávací obsah připravený na míru potřebám a úrovni znalostí jednotlivce

Máte osobní zkušenosti s mikroučením? Myslíte si, že mikroučení dokáže vytlačit tradiční firemní vzdělávací programy?

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone