Příběhy, káva, paragrafy: zveme vás na konferenci Podzimní HR café, 15. listopadu 2022

Personální svět není poskládaný jen z paragrafů zákonů, směrnic a vyhlášek, ale tvoří ho především lidé a jejich příběhy. Vypravíme se za nimi v doprovodu zkušených odborníků a nabídneme koktejl legislativních novinek, aktuálních témat a užitečných tipů z praxe, které se Vám zaručeně budou hodit.

Příběhy, káva, paragrafy

Detailně zaostříme na legislativní změny, které Vás v roce 2023 čekají, zejména:

Pracovněprávní aktuality a připravovanou novelu zákoníku práce 2023

 • transpozice dvou evropských směrnic
 • detailní úprava práce na dálku
 • doručování v pracovním právu s ohledem na digitalizaci
 • garance práva na dovolenou a přestávek v práci
 • změny v informační povinnosti zaměstnavatele
 • novinky v úpravě DPP a DPČ

Whistleblowing a jak se s ním poprat v praxi

 • evropská právní úprava a její implementace do českého práva
 • whistleblower officer a jeho povinnosti
 • úloha HR oddělení

 

Ze všech úhlů pohledu rozebereme tato témata:

Z obýváku, z kanceláře, od moře – práce na dálku z pohledu pracovního práva

 • klíčové otázky a jejich řešení podle dosavadní právní úpravy
 • zásadní novinky vyplývající z novely zákoníku práce

O čem se (ne)mluví – psychologické a manažerské aspekty práce na dálku

 • home a office a důvěra
 • home office a hranice (hraniční porucha společnosti)
 • home office a řízení lidí (loajalita, sdílení, motivace…) 

Když „o nic přece nejde“ neplatí – Bossing a mobbing na pracovišti

 • vymezení pojmů a zakotvení v právních předpisech
 • pravidla prevence a jejich nastavení
 • právní možnosti obrany zaměstnance
 • příklady z praxe

O čem se (ne)mluví v souvislosti s šikanou na pracovišti

 • zákon versus vnímání aneb fakta versus pocity
 • moc a zacházení s ní: kdo je dnes na pracovišti ten mocný?
 • psychické zneužívání na pracovišti: prvky, znaky, obrany

Rovní a nerovní aneb diskriminace a nerovné zacházení v zaměstnání

 • pracovněprávní otázky a jejich řešení
 • rozdíly v pojmech z pohledu práva
 • kdy k diskriminaci a k nerovnému zacházení zpravidla dochází?
 • jak jim na pracovišti předcházet?

Magnoli.cz – Cesta od diverzity k pestrosti a od firem k zaměstnancům

 • co je diverzita pro firmy a co pro zaměstnance?
 • jak odlišnost a inovativní přístupy pomáhají k větší rovnováze a lepším výsledkům
 • příčiny předsudků vůči diverzitě ve firmách
 • jak to změnit – příběhy, zkušenosti, výzkumy

 

Setkáte se se špičkovými odborníky v oblasti pracovního práva, koučinku a firemní komunikace:

Mgr. Daniel Vejsada - Advokát PRK Partners. Ve své praxi se zaměřuje na oblast pracovního práva. Zastupuje klienty v soudních řízeních, asistuje klientům při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a intenzivně se věnuje moderním trendům v pracovním právu – elektronizaci a digitalizaci.

Mgr. Veronika Plešková, LL.M. - Advokátka, specialistka na oblast pracovního, imigračního a obchodního práva a práva sociálního zabezpečení.

Mgr. Oldřich Kvasnička - jednatel společnosti Aperta, kouč, lektor. Více než 20 let školí a trénuje soft skills. Také vede workshopy a týmové koučinky. Specializuje se na oblast motivace, leadershipu, účinného ovlivňování a on-line managementu. Je vyhledávaným konzultantem na transformační a změnový leadership a oblast firemní či týmové kultury.

Tomáš Poucha - Spoluzakladatel portálu Magnoli.cz, zakladatel Marketingového institutu, ředitel Institutu interní komunikace.

Antonín Parma - Spoluzakladatel portálu Magnoli.cz.

 

Pojďme se potkat, diskutovat a rozšířit své obzory.

Kdy? V úterý 15. listopadu 2022

Kde? Praha nebo on-line

Cena: on-line varianta 5 900 Kč bez DPH, prezenční varianta s 20% slevou 4 792 Kč bez DPH

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ