Případová studie: České dráhy

České dráhy zajistily metodou e-Learning povinné školení více jak 18 000 svých zaměstnanců. Díky této metodě se podařilo aktivně zapojit posluchače do výuky, postupně se minimalizují potřeby dojíždění na školení, zvyšuje se počítačová gramotnost zaměstnanců, jejich sebevědomí a schopnost přijímat změny a nové systémy. Šíří uplatnění e-Learningu a rozsahem zapojení zaměstnanců jsou České dráhy v čele evropských železničních správ a českých firem vůbec.

Po rozhodnutí pro zavedení e-Learningu stály ČD před několika nestandardními podmínkami, které bylo nutno vyřešit:
* Jen malá část proškolovaných zaměstnanců pravidelně pracuje s počítačem, případně mohou práci na počítači z různých důvodů odmítat.
* Některé počítače jsou na nízké technické úrovni a jen malá část z nich je zapojena v počítačové síti, kvalita sítě nedosahuje špičkového stupně.
* Obsah školení je pro ČD specifický, a proto není možné hotové školicí kurzy zakoupit.
* eLearning s uvedenými technickými možnostmi (málo počítačů, navíc nedostatečně propojených) nabízí omezený prostor pro dotazy, konzultace a styk s lektorem.

Zkušenosti z dosavadního provozu e-Learningu jsou pozitivní. Svědčí o tom i vzrůstající tlak zaměstnanců na vybudování mikroučeben na všech stanicích a na zpřístupnění výuky i na Internetu. E-learning tak zároveň přispěl ke zvýšení počítačové gramotnosti zaměstnanců a stává se zdrojem sebevědomí a schopnosti přijímat změny a nové systémy. Plánuje se elektronicky zajistit povinné vzdělávání pro 25 000 zaměstnanců.
Zdroj: Kontis e-learning - leader na trhu aplikací pro řízení lidských zdrojů v ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Kontis e-learning