Příprava je základ školení

Řada personalistů se stále domnívá, že pouhým vysláním zaměstnanců na externí školení nejlépe přispěje k jejich rozvoji. To ale není pravda. Dříve, než k takovému kroku přistoupí, by měli zvážit několik dílčích postupů. Na pracovištích se totiž prohlubují kulturní rozdíly mezi zaměstnanci a každý zaměstnanec může být na jiné úrovni například z hlediska schopnosti ovládat informační technologie.

Před vysláním zaměstnanců na školení hraje důležitou roli setkání manažera lidských zdrojů s budoucím školitelem, aby se tak ujistil, že bude zaměstnancům skutečně vyhovovat. Zaměstnance je třeba předem informovat o délce trvání a místu konání školení, aby náhlou nepřítomností neochromili chod svých oddělení. Manažer sám by měl obhlédnout místo konání, aby mohl zaměstnancům pomoci s případnou dopravou.

Důležité je také specifikovat zaměstnancům, proč byli vybráni právě pro dané školení. Většina celodenních školení zahrnuje i občerstvení pro účastníky, o které by se měl manažer rovněž zajímat předem, stejně tak jako o stravovací návyky svých zaměstnanců. Neměl by opomenout zdůraznění nevhodnosti používání mobilních telefonů při školení a vhodného výběru oblečení.

V přístupu k výběru školení by dnešní manažeři lidských zdrojů měli být především flexibilní. Neměli by se vyhýbat například vzdělávání prostřednictvím Internetu, které zaměstnancům pomůže nejen prohloubit odborné znalosti, ale i zdokonalit se v ovládání počítače. Měli by se také zajímat o zpětnou vazbu a požádat zaměstnance o shrnutí individuálních zážitků ze školení pro účely budoucích zlepšení.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com