Proč se učit cizím jazykům?

Existuje celá řada důvodů, které nás vedou ke studiu cizích jazyků. Uvědomme si, že neexistuje žádný špatný důvod ani žádný špatně zvolený jazyk. Naši schopnost učit se cizímu jazyku ve skutečnosti neomezuje naše ekonomická situace, etnický původ, národnost, pohlaví, rasa, náboženské vyznání, věk nebo vzdělání. Každý má své silné i slabé stránky a může se naučit cizímu jazyku alespoň do určité míry.

Nehrozí nebezpečí, že byste se naučili jazyk „příliš“. Nedokáže vám zaplnit hlavu tak, abyste kvůli tomu zapomněli to, co už jste věděli. Naopak budete rozvíjet svou paměť, analytické dovednosti či schopnost řešení problémů a zlepšovat kritické myšlení a kreativitu. Studium cizího jazyka navíc výrazně rozvíjí schopnosti číst, psát, mluvit i poslouchat v našem mateřském jazyce.

Cizí jazyk je obohacením a výhodou pro každého. Můžete ho využít v osobním i pracovním životě. Nejde jen o to, naučit se nová gramatická pravidla, slovíčka nebo zvuky. Vstoupíte do cizích kultur a získáte pozitivnější přístup k lidem z odlišných prostředí. Navíc lépe pochopíte svou vlastní kulturu i jazyk a budete na svět nahlížet jinýma očima.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com