Proč zářit až v hrobě?

LifeGem Memorials nabízí novou možnost pro ty, kteří nechtějí strávit věčnost v rakvi nebo urně. Vymysleli, jak změnit vaše ostatky na diamanty. Profesor chemie v rozhovoru pro jedny lokální noviny potvrdil tyto plány a prohlásil je za legitimní. Není skvělé vědět, že máte šanci zazářit ještě potom, co zemřete? Ať to zní jakkoli senzačně, nebylo by lepší zazářit ještě když jste naživu? Podle autora to dokážete pomocí emoční inteligence – řízením svých emocí a vztahů v práci. Jak to udělat?
- *Sebe-uvědomění* – dnes je velmi snadné ztratit vědomí toho, kdo jste a co potřebujete. Zdravá emoční inteligence vyžaduje, aby jste si pravidelně udělali čas, sundali růžové brýle a důkladně se zadívali do zrcadla.
- *Sebe-řízení* – než začnete řídit ostatní lidi, musíte řídit a mít pod kontrolou své vlastní emoce.
- *Sociální uvědomění* – pochopení vlastních emocí a sebe-řízení je pro většinu z nás práce na plný úvazek. Bohužel musíme jednat ještě s ostatními lidmi a jejich emocionálním vybavením. Musíme žonglovat se svým talířem a ještě s talíři našich nadřízených, našich kolegů, zákazníků atd. Empatie není vždy snadná, ale je to cesta, jak navázat spojení s ostatními lidmi.
- *Řízení vztahů* – existuje jedno osvědčené pravidlo, a sice zacházet s ostatními tak, jak byste chtěli, aby oni zacházeli s vámi. Nestačí tedy jen rozumět sami sobě, ale musíte investovat čas do pochopení všech vašich klíčových investorů.

-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal