Prodej zboží do USA či zemí EU prostřednictvím Amazonu v dobách turbulentních daňových změn

Rychle roste počet tuzemských obchodníků prodávajících své produkty do USA či zemí Evropské unie přes Amazon nebo podobnou distribuční cestu. V řadě případů se k těmto obchodním aktivitám váže často opomíjená povinnost registrace a následného odvodu některé z daní do rozpočtu těchto zemí. S jakými aktuálními úskalími se mohou prodávající setkat, uvádí Lukáš Moravec z Centra daňových studií při Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Filip Sinecký, daňový poradce ze společnosti EDAAT, s.r.o. – spolupracující lektoři vzdělávací společnosti 1. VOX.

Jaká jsou daňová specifika prodeje prostřednictvím Amazonu?

Změny. Principiální a rychlé změny – to daňová pravidla prodeje přes Amazon dnes vystihuje nejlépe. Vždy při prodeji svého zboží prostřednictvím Amazonu do jiné země by měl prodávající mít na mysli základní skutečnost, že povinnost registrace a odvodu daně v zahraničí může vzniknout. Někdy od prvního dolaru, jindy až od určitého objemu zaslaného zboží či počtu realizovaných transakcí. Ale daňová povinnost dříve či později vznikne.

V EU většinou povinnost registrace a odvodu DPH vzniká ve vazbě například na limit obratu prodeje definovaného cílovým státem. V USA dříve vznikala daňová povinnost k sales tax v důsledku kombinace umístění skladu Amazonu a lokace konečného zákazníka (tzv. nexus pro účely sales tax v USA), nicméně tato relativně uchopitelná pravidla jsou již vzpomínkou na minulost.

S ohledem na turbulentně se měnící podmínky v USA můžeme aktuálně bez nadsázky hovořit o smršti změn, které vedou k novým daňovým povinnostem ve většině států USA a odkazují na tzv. ekonomický nexus pro účely sales tax či use tax, a to odlišně v každém státu.

Zkušenosti daňové správy s plněním daňových povinností prodejců přes Amazon

Finanční úřady v USA poskytly před několika málo lety možnost daňové amnestie prodejcům Amazonu v oblasti tzv. sales tax, dnes už lze tedy čekat spíše zpřísnění přístupu. V současnosti probíhá ve většině států USA implementace pravidla tzv. economic nexus s masivním nástupem v roce 2020, kdy ve velmi obecné rovině lze tento princip přirovnat ke stávajícím pravidlům registrace k DPH pro zasílání zboží v EU, ale v desítkách odlišných variant.

V dnešní době by volba konkrétního obchodního modelu, které Amazon nabízí, mělo předcházet detailní zvážení daňových důsledků takového rozhodnutí. V praxi to pak znamená, že každý vstup na nový trh by měl být podmíněn alespoň základním průzkumem lokálních daňových pravidel, což platí zejména, ale nikoli výlučně, o jednotlivých státech USA.

Co se změní od roku 2020, příp. od 2021 a jak se na to připravit?

Právě nastupující změny v USA rozšiřují princip tzv. economic nexus od ledna 2020 téměř na všechny státy. Nicméně detailní pravidla aplikace v jednotlivých státech se od sebe výrazně liší, některé státy definují povinnost registrace obratem (např. 100 000 USD), jiné počtem realizovaných transakcí (např. 200), některé státy aplikují obě pravidla jako souběžné podmínky a další k nim přidávající specifická pravidla. Tyto podmínky se budou v některých státech rok od roku zpřísňovat a postupně tak zahrnovat mezi plátce sales tax či use tax ve státech USA stále menší a menší obchodníky.

Evropská unie dává prodejcům využívajícím Amazon a podobné platformy možnost registrace do režimu tzv. One Stop Shopu (OSS) pro účely odvodu DPH, který vychází z principu aktuálně aplikovaného tzv. Mini One Stop Shopu (MOSS). Režim OSS bude možné využívat od 1. ledna 2021, nicméně registrace do tohoto režimu DPH pro zasílání zboží bude zahájena již 1. října 2020.

Detailně se aktuálními daňovými změnami, v kontextu využívání Amazonu jako prioritní distribuční cesty, zabýváme s dalšími odborníky na Diskuzním semináři k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve zdanění prodeje zboží prostřednictvím AMAZONU“, který se bude konat 5. března 2020 v Praze.