Programátorů COBOL je jako šafránu

Nejrychlejší pokrok v dnešní době je zaznamenán zejména v oboru informačních technologií. Programátorů je na trhu práce jako šafránu, a to nemluvě o těch, kteří ovládají práci na netypických platformách. Mezi ně rozhodně patří stará známá „čtyřstovka“ – IBM Power Systems.

Základním programovacím jazykem pro práci na technologiích, které vznikly před více než padesáti lety, je COBOL. Common Business Oriented Language je praotec všech programovacích jazyků.

Mladí vývojáři se o jeho existenci učí ve škole pouze v historii vývoje programování a nemají ani zdání, jaký potenciál v sobě COBOL ukrývá.

S nástupem mainframe a midrange počítačů jej začaly používat především banky, spořitelny, pojišťovny, ale i výrobci a dodavatelé v automobilovém průmyslu. Systémy, kde je COBOL hlavním programovacím jazykem, tvoří páteř více než 80 % byznys aplikací.

Kde se tedy COBOL dá naučit?

Miloš Tygl, IBM Power Systems Specialist, ASSIST spol. s r. o.Pouze jedna společnost v České republice získala autorizaci od Ministerstva vnitra ČR pro testování a ověřování znalosti na pozici programátor v programovacím jazyce COBOL.

Společnost ASSIST spol. s r.o. díky více než pětadvacetiletým zkušenostem zajišťuje školení a autorizované zkoušky. Jejich prostřednictvím můžete ověřit úroveň svých programátorů.

Zkouška často odhalí nedostatky v určité oblasti, které můžete minimalizovat díky školením ušitým na míru pro vaše firemní potřeby.

Pokud patříte mezi zájemce, kteří by se chtěli dobrovolně naučit programovat v programovacím jazyce COBOL, můžete využít bezplatné studium na ASSIST Akademii.

Samostudium je určeno pro úplné začátečníky, ale i zkušené vývojáře, kteří se rádi vzdělávají. Na podzim tohoto roku společnost ASSIST vypsala až tři termíny pro omezený počet účastníků.

Udělený certifikát je hodnotný a jedinečný doklad o dosažené úrovni znalostí v oboru. Ocení ho uchazeči o pozice ve státní správě i v soukromém sektoru. Deklaruje, že jste schopni sami řešit složité úlohy a opravňuje vás k výkonu práce na pracovní pozici programátor, případně vedoucí týmu programátorů,“ říká Miloš Tygl, IBM Power Systems Specialist.

Co je konkrétně obsahem zkoušky profesní kvalifikace Programátor? Vše vychází z požadavků kvalifikačního standardu:

  • Analýza a algoritmizace praktických úloh
  • Tvorba programu ve vybraném prostředí
  • Tvorba uživatelského rozhraní
  • Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu

K úspěšnému složení zkoušky je třeba splnit všechna kritéria, přičemž tato jsou ověřována prakticky, a některá z nich vyžadují také ústní obhajobu. Detailní podmínky jednotlivých kritérií lze nalézt v hodnotícím standardu. Zkouška je určena zkušeným programátorům i začátečníkům. Ti se na ni mohou připravit samostudiem, nebo absolvováním kurzů.

Cloudové řešení pro oblast HR

Personálním oddělením se dnes nabízí spousta nástrojů pro řízení vztahů se současnými i potenciálními zaměstnanci. Mnoho personalistů si ukládá informace do tabulek a různých dalších nástrojů bez možnosti sdílení. Jako ideální volba se jeví cloudové řešení – Salesforce.

Josef Gorgan, Salesforce Developer Team Leader, ASSIST spol. s r. o.Tento CRM systém umožňuje práci napříč jednotlivými odděleními. Salesforce je možné propojit s G-suite a jinými aplikacemi, kde si můžete uložit životopisy a motivační dopisy uchazečů o zaměstnání.

Systém vytáhne potřebné informace a tím umožní chytré vyhledávání zájemců a HR aktivit (např. kdy probíhal pohovor, jak si uchazeč vedl a pod.) V případě, že se ze zájemce o zaměstnání stane zaměstnanec, provede se automatická konverze.

S tím také souvisí reporting o úspěšnosti HR oddělení. Práci ulehčují notifikace office managementu, které připomínají připravení smlouvy, ohlásí také nově příchozí zprávy a připomene plnění úkolů.

Obsahuje databázi všech podstatných HR entit, jako jsou zájemci, zaměstnanci, správa benefitů, pozice a dovednosti. Sdělování informací v rámci firmy představuje jednu z nejdůležitějších aktivit, proto je vhodné klást důraz na výběr správného systému pro řízení nejen lidských zdrojů, ale i vztahů se zákazníky.

Salesforce využívá výhod nativního cloudu. Nepotřebujete speciální hardware, ani žádné instalační balíky na servery. Vystačíte si s internetovým připojením a webovým prohlížečem. Všichni uživatelé mají zaručenou stejnou verzi, updaty jsou jen třikrát ročně, řízeně a pro všechny. Neřešíte zařízení — Salesforce funguje na desktopu, tabletu i mobilu,“ uzavírá Josef Gorgan, Salesforce Developer Team Leader.