Projekt "Vzdělávejte se pro růst!" pokračuje v regionech

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzvalo úřady práce k předkládání regionálně zaměřených vzdělávacích projektů v rámci nové výzvy „Vzdělávejte se pro růst! – regiony“. Tyto projekty budou realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a budou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Je pro ně alokována částka ve výši 600 milionů korun.

Výzva navazuje na již dokončený celostátní projekt „Vzdělávejte se pro růst!“. Tentokrát se však projekty zaměří na vzdělávání zaměstnanců ve firmách s předpokladem růstu a pozitivního dopadu na trh práce v daném kraji. Zaměstnavatelé budou moci žádat o příspěvek na vzděláván svých zaměstnanců v průběhu 1. čtvrtletí 2012.

Finanční příspěvek je určen zaměstnavatelů, kteří realizují svoji činnost v příslušném kraji, budou přijímat nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo je pro ně nezbytné zvýšit odborné znalosti či dovednosti nynějších zaměstnanců. Hrazeny jim opět budou i mzdové náklady zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí