Prolomte ledy

V souvislosti s rozvojem týmové spolupráce nebo školením se hovoří o tzv. icebreakers. Jedná se o počáteční komunikační aktivity sloužící k zapojení přítomných, aby byli schopni aktivně se zapojit do dalšího dění. Každý se však identifikuje s něčím nebo někým jiným, což bývá problém. Počáteční prolomení ledů by proto mělo být něco speciálního, co zaujme všechny.

Smyslem celé této snahy je poskytnout účastníkům možnost dozvědět se něco o ostatních. Lépe se při tom seznámí se svými svěřenci i školitel. Osvědčenou metodou je kladení otázek, které je ideální pro menší skupiny. Zúčastnění by měli sedět u jednoho nebo více stolů, na které školitel umístí nejrůznější předměty. Pak je možné provést klasické zahřívací cvičení s výběrem věcí. Školitel požádá přítomné, aby ze stolu zvedli nějaký předmět. Pokud chce ještě kreativnější začátek, může vyzvat k tomu, aby si vybrali nějakou věc ze svých kapes, peněženek apod. Následuje vyzvání někoho z přítomných, aby se představil a pověděl něco o předmětu, který drží v ruce.

Zde přichází na řadu kladení otázek. Nabízí se dotaz, proč daná osoba zvolila ten či onen předmět, co s ním má nebo nemá společného. Řeč dostanou postupně všichni účastníci. Až se všichni vystřídají, školitel by jim měl poskytnout krátký prostor pro zasmání a individuální rozhovory. Ledy se prolomí a může začít opravdový byznys.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR