Průzkum o roli facility manažera v organizaci

Role a kompetence facility manažerů (v současnosti převážně správců majetků a administrátorů organizací) je v ČR ještě značně neukotvena. Od roku 2008 probíhá rekvalifikační vzdělávání facility manažerů akreditované MŠMT. Poslední běh ukončil i jeho 500. absolvent, a proto jsme se rozhodli provést krátký průzkum přínosů tohoto vzdělávání právě mezi našimi absolventy.

IFMA Fellow

Ilona - zajišťuje facility management ve veřejné správě

Charakterizujte prosím typ vaší organizace a na jaké pozici v ní pracujete?

Státní organizace, zdravotnictví, facility manažer. Protože ale státní správa pojem facility manažer nezná, zní oficiální název mé pracovní pozice odborný referent provozního oddělení.

Měla jste příležitost uplatnit poznatky z kurzu ve své praxi?

Samozřejmě. Určitě při dohledání legislativních požadavků, kterých je v oboru facility management velmi mnoho a pravidelně a velmi často se mění.

V čem vidíte přínos tohoto kurzu pro vás jako odborníka?

Práce facility manažera je velice různorodá a každý projekt má samostatné individuální řešení, určitě mi v tomto kurzu pomohlo, že jsem si ujasnila pohledy na přístup a řešení jednotlivých částí FM např. space management.

Hlavní přínos tohoto kurzu ale vidím především v osvětě o oboru facility management, protože ve své dlouholeté praxi se neustále setkávám s naprostým nezájmem a podceněním tohoto oboru.

Jiří - zastupuje klientský pohled české pobočky velké nadnárodní korporace

Charakterizujte prosím typ Vaší organizace a na jaké pozici v ní pracujete?

Siemens Real Estate je interní organizací Siemens, s.r.o., která má na starosti komplexní správu nemovitostního portfolia. Služby poskytované FM týmem jsou jeho součástí.

V rámci SRE mám na starosti řízení služeb spadajících do facility managementu. A to ať už na kancelářských, tak i na průmyslových lokalitách. Mezi mé zodpovědnosti patří koordinace dodavatelů a SRE FM týmu. Stejně tak je mým úkolem přicházet s návrhy na efektivnější poskytování FM služeb poskytované interním zákazníkům.

Měl jste příležitost uplatnit poznatky z kurzu ve své praxi?

Znalosti, které jsem se dozvěděl v kurzu a dále samostudiem rozšířil, používám denně, ať už se jedná o zavedení KPI, orientaci v SLA, výběrů dodavatele nebo práci s daty a dokumenty, digitalizaci dokumentace, její setřídění a archivaci.

V čem vidíte přínos tohoto kurzu pro vás jako odborníka?

Rozšíření znalostí a všeobecného přehledu z oblasti FM. Spolu s prohloubením systematického přístupu k vybraným tématům naší každodenní práce. Také bych velmi rád zmínil možnost na kurzu potkat spoustu zajímavých účastníků, lektorů a osobností z FM. Sdílení zkušeností s ostatními, to hodnotím na celém kurzu jako naprosto nejpřínosnější a díky p. Štrupovi také propojování celé odborné komunity, které pokračuje také po ukončeném kurzu.

Jaroslava - představuje klasického facility manažera v developerské společnosti, která část svých objektů i dále spravuje

Charakterizujte prosím typ Vaší organizace a na jaké pozici v ní pracujete?

Jsme developerská společnost. Moje pracovní pozice v době kurzu byla Facility Manager, nyní je Facility Director.

Měla jste příležitost uplatnit poznatky z kurzu ve své praxi?

ANO, velmi často a jsem za to velmi vděčná.

V čem vidíte přínos tohoto kurzu pro vás jako odborníka?

Díky tomuto kurzu se všechny informace poskládaly v jeden celek, na jehož základě mám jasný a srozumitelný přehled o propojení Property, Asset a Facility Managementu. Tyto obory se navzájem doplňují a jeden bez druhého nebudou fungovat. Všechny tyto managementy mají jedno společné, a to, že jejich cílem je zajistit kvalitní podporu primární činnosti klienta.

Naopak negativní společnou vlastností je to, že odborníci z jednotlivých managementů si myslí, že pouze oni nejlépe rozumí svému jedinečnému oboru a záměrně nevnímají a nechtějí vnímat ostatní managementy, což je velká chyba. A díky těmto zkušenostem a mým jasným přesvědčujícím argumentům, se oblast FM u nás ve firmě začala vnímat tak, jak si zaslouží.

Josef - je pověřen správou budov a reálů význačného industriálního producenta v ČR

Charakterizujte prosím typ Vaší organizace a na jaké pozici v ní pracujete?

Vedoucí odboru správy budov a areálů.

Měl jste příležitost uplatnit poznatky z kurzu ve své praxi?

Ano, uplatňuji je každý den.

V čem vidíte přínos tohoto kurzu pro vás jako odborníka?

Rozšíření znalostí v oblastech správy budov, které nejsou mojí doménou. Role FM manažera je širokospektrální a nikdo odborně nemůže pojmout všechny její jednotlivé části. 

Petr - v tomto průzkumu zástupce FM poskytovatelů

Charakterizujte prosím typ Vaší organizace a na jaké pozici v ní pracujete

Společnost zaměřená na komplexní správu nemovitostí, ředitel ostrahy krizových zakázek a průmyslu.

Měli jste příležitost uplatnit poznatky z kurzu ve své praxi?

Ano, díky zaměření naší společnosti pravidelně.

V čem vidíte přínos tohoto kurzu pro vás jako odborníka?

Jednoznačné rozšíření obzorů toho, co vše se pod pojmem facility management skrývá a čím vším se může facility manager zabývat, popř. kde participovat.  Zajímavý je v této unikátní skupině i networking a schopnost rychle získat potřebné informace.

Závěr průzkumu

Z odpovědí pěti absolventů rekvalifikačního kurzu je patrné, že takovéto vzdělávání přináší hlavně komplexní know-how o správě majetku a podpůrných službách v organizacích. Skladba posluchačů této rekvalifikace se od počátku pořádání tohoto kurzu postupně měnila. V prvních bězích se jednalo převážně o odborníky z poskytovatelských společností.

Je to celkem pochopitelné, protože v té době si málokterá organizace uvědomovala, že facility management potřebuje. Byly to pouze odborné poskytovatelské společnosti, které vnímaly potřebu vzdělat své manažery. V posledních kurzech je poměr zcela opačný. Převážně se jedná o facility manažery/správce majetku/administrativní manažery organizací, které facility managment služby nakupují. Toto je významný posun. I čtyři respondenti tohoto dotazníku spadají právě do této skupiny a pouze jeden zastupuje FM poskytovatele.

Chceme-li zvýšit produktivitu zaměstnanců našich organizací, pak je nezbytné zefektivnit jejich podporu (rozumějte kvalitu prostředí, ve kterém pracují a služby, kterými jim zajišťujeme každodenní „zázemí“ pro výkon jejich hlavní činnosti). Potřeby těchto zaměstnanců mohou specifikovat pouze facility manažeři FM odběratelů – klientů. Odborníci na straně FM poskytovatelů jim mohou pomoci, ale nikdy nemohou posoudit strategii a dlouhodobé vize svých klientů, ze kterých by plánování a rozvoj podpory měl vycházet.

Nejbližší rekvalifikační kurz začíná 16. 2. 2022. Kdo však nemá zájem o komplexní rekvalifikaci a postačuje mu absolvování pouze vybraných seminářů, pak se lze registrovat jak prezenčně, tak webinářově na jednotlivé dny výuky (přednášky jsou pořádány hybridně, prezenčně i v prostředí MS Teams). Vše naleznete na www.fminstitute.cz.

Poznámka redakce: Jednotlivé absolventy zde uvádíme pouze křestními jmény, jejich celá jména a kontaktní údaje máme interně k dispozici, ale kvůli GDPR nemohou být veřejně přístupné.

Přečtěte si také článek o roli facility manažera- Základní kompetence facility manažera