Quality Point Akademie: Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích a technické know-how

Poradenská a vzdělávací společnost Quality Point připravila pro své uživatele vzdělávací Akademii, která se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti vedení, manažerského stylu a technického know-how. Akademie je koncipována jako čtrnáctidenní program, který je rozdělen do dvou částí: Soft části (7 dní) a Hard části (6 dní).

Ilustrační snímek

Obsah Akademie

Soft část (7 vzdělávacích dní)

Akademie nabízí komplexní výcvik zaměřený na klíčové dovednosti vedoucích pracovníků ve výrobě. První část kurzu se soustředí na definici role vedoucího ve výrobě a potřebné kompetence, včetně sebereflexe a sebehodnocení. Dále se zabýváme obecnými principy manažerské práce, různými styly vedení a konfliktem rolí. Tato část kurzu také zkoumá, jak stanovit cíle pomocí modelů SMART a PRECISE.

Druhá část kurzu se zaměřuje na vedení a řízení týmu, včetně situačního vedení a řízení lidí. Účastníci se učí identifikovat úkoly, analyzovat připravenost členů týmu a volit vhodný komunikační styl. Další témata zahrnují vedení nových pracovníků, efektivní zadávání úkolů, řešení konfliktů a motivaci pracovníků. Kurz také zahrnuje trénink přesvědčivé prezentace a vedení porad. Tímto způsobem se účastníci připraví na náročné úkoly v oblasti výroby a vedení týmu.

 1. ÚLOHA, ROLE A OSOBNOST vedoucího ve výrobě
 2. LEADERSHIP, situační vedení, řízení lidí
 3. Vedení nových pracovníků a jejich koučování
 4. Efektivní zadávání úkolů a zpětná vazba ve výrobě
 5. Vedení obtížných rozhovorů, zvládání konfliktů v týmu i u jednotlivců
 6. Motivace a ovlivňování pracovníků vedoucí ke zvýšení výkonu
 7. 7.A Přesvědčivá prezentace, vedení porad – pro vedoucí výroby
  7.B Time management a zvládání stresu – pro mistry

Hard část (6 vzdělávacích dní)

První den se věnuje výkresové dokumentaci, zahrnující způsoby promítání, řezy, kótování a další klíčové technické aspekty. Druhý den se kurz zaměřuje na nástroje pro řešení problémů a reklamací, což zahrnuje i problematiku identifikace příčin a opatření pro jejich řešení. Třetí den se věnuje plánování kontroly a zajištění výrobní kvality, včetně nástrojů štíhlé výroby.

Čtvrtý den se soustředí na právní otázky spojené s pracovními vztahy a aktuální legislativu. Poslední dva dny kurzu jsou věnovány IT dovednostem, zahrnujícím tvorbu interaktivních prezentací v PowerPointu a práci s MS Excel, od základního nastavení tabulek až po pokročilé funkce a vzorce. Naše kurzy jsou navrženy tak, aby poskytovaly praktické dovednosti a znalosti, které jsou nepostradatelné pro úspěch vedoucích pracovníků ve výrobním prostředí.

 1. Výkresová dokumentace (1 den)
 2. Nástroje řešení problémů, reklamací, opatření (1 den)
 3. Plán kontroly a výrobní kvalita (1 den)
 4. Pracovně-právní otázky - Zákoník práce (1 den)
 5. IT dovednosti – (2 dny)
  Tvorba správné a interaktivní prezentace (1 den)
  MS Excel – funkce a vzorce (1 den)

Závěrečný test a vyhodnocení před komisí

Kurz zakončí závěrečný test, který slouží k vyhodnocení získaných znalostí a dovedností. Tento test bude proveden před komisí, která posoudí úroveň dosažených dovedností a schopností účastníků kurzu. Tímto způsobem se zajistí, že účastníci dokáží aplikovat a pochopit prezentované informace a jsou připraveni použít je v praxi. Výsledky testu a následného hodnocení komise jsou klíčovým krokem v procesu získání certifikátu a potvrzení úspěšného absolvování kurzu.

Quality Point

Společnost disponuje praxí a ověřenými referencemi svých klientů v oblasti vzdělávání a poradenství od roku 2000. Tým lektorů je pro naše zákazníky vždy jistotou a vizitkou vysoké přidané hodnoty.

Úspěšné projekty vidíme v tom, že se k nám naši zákazníci opakovaně vracejí. Pracujeme kreativně a každý projekt je pro nás dalším pokynem k vlastnímu zlepšování.

 

Kontakty:

+420 725 366 634
info@quality-point.cz
www.quality-point.cz