Relevance vzdělávání vůči praxi? Odpovědí jsou simulace!

Dramaticky rostoucí počet povolání vyžaduje v nějakém svém aspektu interakci člověka a počítače. Fenomén razantních změn souvisejících s digitalizací konvenčních výrobních postupů si získal označení „4. průmyslová revoluce“ a velké množství práce se dnes provádí za využití nějakého druhu počítače. To, že výpočetní technika je přítomna na pracovišti, ve škole i doma, umožňuje vystavovat učícího se jedince situacím velmi podobným budoucímu pracovnímu nasazení v bezpečném prostředí simulace.

Zásadní vzdělávací postupy a hodnocení jejich výstupů tak lze provádět s nebývalou mírou kontroly, přesnosti a relevance – na základě dat. Víme ale, co skutečně chceme? Stejně jako v jakékoli jiné oblasti lidské činnosti jde o fundamentální otázku. Obecně se jistě shodneme – chceme, aby se lidé naučili nejen konat, ale i uvažovat jako profesionálové, zodpovědní vůči sobě, zaměstnavateli a společnosti. Simulace a simulační hry, specificky pak žánr tzv. „epistemic games“, jež rozvíjejí nejen určité dovednosti, ale i celkové pojetí sebe sama coby profesionála v daném oboru, proto mají právě v nadcházející době očekávatelných tektonických změn na trhu práce ohromný potenciál.

V souvislosti s online simulačními hrami se formuje řada interdisciplinárních oborů, jejichž vznik si snaha o využití onoho potenciálu žádá. Game-based assessment a analýza dat na všech úrovních, game-design a samozřejmě nové přístupy k pedagogice a andragogice si žádají spolupráci odborníků na učení, psychologii, IT, statistiku a pochopitelně obory, které si studující mají osvojit. Jejich snažení však dává smysl jen poptávka kvalifikované obce vzdělavatelů s jasnou agendou adaptace na současné, bezesporu epochální změny ve fungování společnosti.

Nemusíme být experty na digitální vzdělávání, abychom dokázali formulovat představu o relevantním obsahu a funkcionalitě software, zprostředkovávajícího zkušenost s prací v určité profesi. K této komplexní problematice je třeba se postavit pragmaticky a bez zbytečných dogmat. To předpokládá alespoň elementární orientaci v tom, co simulace a epistemické hry jsou, co už dnes dokáží a co nikoli.

Na E-learning foru 2016, které se koná 17. května 2016 v Praze, uvede účastníky do širší problematiky simulací a epistemických her Lukáš Paleček, spoluautor konceptu na simulacích založené psychometrické metody firmy Virtubio.

 Autor: Lukáš Paleček, připraveno ve spolupráci s E-learning forum