Reportáž: Chcete agilní týmy? Naučte je větší otevřenosti, spolupráci a umění chybovat

V dnešním nestálém podnikatelském prostředí se všichni snažíme rychle přizpůsobit, inovovat a měnit zaběhlé postupy. Ve výsledku se ale vlastně často bojíme samotný krok ke změně vůbec podniknout. Pozitivní přístup, namísto podvědomého odmítání novot, nás i naše okolí nicméně může podnítit k větší otevřenosti, lepší spolupráci a společné tvorbě nečekaných řešení vystavěných na sdílené tvořivosti a podpoře. A právě tyto dovednosti se učí si osvojit účastníci workshopů AKADEMIE Libchavy, které využívají metody aplikované improvizace jako nový přístup k vedení týmů.

Workshop Aplikovaná Improvizace, Koučink Akademie

Metodiku, jak využívat aplikovanou improvizaci ve firemním prostředí, přijel do Čech začátkem dubna představit mezinárodní facilitátor v oblasti leadershipu a odborník na tuto problematiku Raymond van Driel z Nizozemí. Raymond školí ve firmách a vede tréninky lektorů a trenérů po celém světě. Školil například pro společnosti Google, Pixar nebo Apple a vyučuje také na univerzitách ve Stockholmu a Amsterdamu. Je zároveň čtyřnásobným holandským národním šampionem v improvizačním divadle. Právě tato zkušenost ho v roce 2000 přivedla k myšlence aplikovat principy, metody a nástroje vycházející z divadelního a uměleckého světa do byznysu a rozvoje firem, a podpořit tak pružnější firemní kulturu a týmovou spolupráci formou tréninků klíčových dovedností lídrů.

Ve spolupráci s AKADEMIÍ Libchavy a Simonou Trávníčkovou, která je lektorkou, koučkou a taktéž zkušenou improvizátorkou a členkou improvizačního divadla Bafni, dokázali společně během jediného dne vytvořit v útulných prostorách AKADEMIE Libchavy bezpečné prostředí, ve kterém jsme si všichni mohli s lehkostí a hravostí osvojit principy improvizačního myšlení. A jak se v řadě momentů ukázalo, mnozí z nás zde trénovali také zcela nové vzorce chování.

Raymond van Driel a Simona Trávníčková, Workshop Aplikovaná Improvizace, Koučink Akademie

Odvaha dělat chyby často chybí

Základními podmínkami tohoto agilního leadership tréninku jsou především interakce a hravost, ke kterým nás rovnou na rozehřátí formou jednoduché hry lektoři vybídli. Už z tohoto momentu jsem si odnesla jedno z klíčových hesel improvizace: nebát se chybovat!

„V praxi se často setkávám s tím, že lidé až příliš často v určité situaci zbytečné otálejí s odpovědí, namísto rychlé reakce. Pokud jste ale zkušený manažer nebo lídr, není k tomu důvod. Ve skutečnosti víte mnohem více, než vám hlava v daný okamžik nabízí jako odpověď, a tak nemusíte váhat. Intuice vám napoví,“ sdělil Raymond.

Improvizace, navzdory zavedenému obecnému vnímání, že je jen důkazem nedostatečné přípravy, je totiž uměním pohotově reagovat na nečekané situace s jistotou a klidem. Schopnost spontánně si v dané chvíli poradit s tím, co máme právě k dispozici. A to je v dnešním velmi nestálém a proměnlivém podnikatelském prostředí více než potřeba. Už dnes jsou příkladem organizace, které uvažují a plánují ve scénářích (scenario thinking), např. Shell, který byl mezi příklady zmiňován. Dokáží se díky tomu pohotově adaptovat na přicházející a mnohdy nepředvídatelné okolnosti.

Ladíme týmy na společnou notu

Během dopoledne jsme se dále seznamovali s principy fungující spolupráce. Překvapilo mne, kolik inspirace a AHA momentů lze získat zážitkovým učením. Celý trénink je nejrůznějšími aktivitami doslova protkaný, praxi zároveň lektoři zasadili do teoretických konceptů pro objasnění vybraných pojmů.

Workshop Aplikovaná Improvizace, Koučink Akademie

„Metodika aplikované improvizace nás v prostředí byznysu učí vytvářet věci v krátkých intervalech, protože pracujeme vzájemně ve spolupráci, každý z nás má na výsledku svůj podíl,“ pokračoval lektor.

Z vlastních mezinárodních zkušeností z mnoha firem doplnil, že díky dobře sladěné spolupráci jsou výsledky bohatší, lidé za ně snáze přijímají odpovědnost a zároveň je mnohem snazší prosadit nápady v týmu. V jakékoliv komunikaci je nicméně klíčovým kalibrační moment, kdy se obě strany dokáží ladit na společnou notu. Bez ní nemůže komunikace efektivně fungovat, což jsme si ostatně mohli velmi snadno ověřit při řadě nácviků. Možnosti širokého použití improvizačního principů a dovedností pro byznys je zkrátka potřeba si zažít.

Play!

Interaktivní program pokračoval i po zbytek odpoledne. Raymond nás společně se Simonou seznámil s modelem Play, jehož je sám autorem. Tento model dle jeho slov napomáhá firmám lépe pochopit principy metodiky a učí měnit zaběhlé vzorce chování.

Oslovila mě zejména koncepce třetího pilíře modelu s poněkud tajemným názvem „Ano, a...“ („Yes, and...“), kterou lektor dle jeho slov považuje za naprostý základ celého přístupu. Myšlenka zjednodušeně spočívá ve schopnosti otevřeně přijmout a rozvíjet myšlenky druhých, přijímat životní a pracovní situace tak, jak jsou, a reagovat na ně. To se záhy během aplikace na konkrétních případech ukázalo jako relativně tvrdý oříšek pro řadu účastníků, který však vyvolal plodnou diskuzi. Většina z nás je totiž zvyklá spíše odmítat (říkat „ne“) nebo se vymlouvat (říkat „ano, ale“) než říkat skutečné „ano a“ (naslouchat, potvrzovat a navazovat a rozvíjet).

„Viděl jsem mnoho organizací, které se díky přijetí „ano, a“ dokázaly transformovat,“ povzbudil nás Raymond...

Workshop Aplikovaná Improvizace, Koučink Akademie

Více z workshopu nebudu dále prozrazovat. Pro mě osobně byl spojením příjemného s užitečným. Interaktivní cvičení vás nenechají snad ani na chvilku zahálet, a ačkoliv představa „improvizace“ ve vás může zprvu vyvolat jisté obavy nuceného vystoupení z komfortní zóny, nemusíte se příliš obávat. Workshop je sestaven tak, aby vám hravou formou představil nový způsob otevřeného a kreativního myšlení a podnítil k možné změně vlastního přístupu s využitím improvizačních technik, které ve vás jistě vzbudí řadu podnětných otázek stejně jako v naší skupině. Paradoxně se mi líbilo, že principy této metodiky, která se snaží přispět k vytváření pružných organizací, ve své podstatě „neobjevují Ameriku“, spíše zapojují selský rozum. Na druhou stranu však mají velké ambice – změnit zažité jednání, vzorce chování a nastavení mysli, a to snad nelze lépe jinak než skrze vlastní prožitek.

Workshop proto určitě stojí za osobní účast. Témat, která se v jeho průběhu otevírají, je mnoho. Všechna jsou využitelná pro fungování firem v 21. století v době proměnlivého, nestálého, komplexního světa VUCA. A co konkrétně osloví vás a bude rezonovat s potřebami vaší firmy, to zjistíte na místě.

Využijte jedinečné příležitosti zúčastnit se workshopu Nový rozměr, který představuje metodiku aplikované improvizace, pod vedením dua lektorů Raymonda van Driela a Simony Trávníčkové, který se uskuteční ve dvou termínech v průběhu října v Praze a Brně. Workshop je v anglickém jazyce s českým překladem.

Více informací naleznete na:
www.akademieimprovizace.cz 
www.akademiesro.cz
www.novyrozmer.cz