Revoluce v HR má jméno on-line nábor

Nábor pracovních sil pomocí Internetu a použití nových moderních technologií má pro současného náboráře mnoho výhod. Celý proces hledání vhodných kandidátů a nových obchodních příležitostí je tak rychlejší, levnější a mnohem efektivnější. Na druhou stranu však může on-line nábor mít i odstrašující efekt, jestliže náborář neumí zacházet s Internetem.

Pravda je taková, že Internet je zlatým dolem s hodnotnými zdroji, které mohou zvýšit výkonnost jakéhokoli náboráře, jenž ví, jak je nalézt. Existuje pro to celá řada technik, z nichž nejdůležitější tři článek označuje jako „rychlé stránkování“, „rentgenování“ a „oloupávání.“ Rentgenování znamená používání určitých jednoduchých příkazů ve vyhledávačích za účelem nalezení nejen příslušných serverů, ale i konkrétních stránek. Oloupáváním není myšleno nic jiného než zkracování internetových adres postupným umazáváním výrazů za posledními lomítky. Rychlé stránkování pak slouží k odhalení vztahů mezi webovými stránkami na základě toho, jak jsou vzájemně povázány pomocí odkazů.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Recruiter's Network - americký portál a online komunita pro náboráře
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter's Network