Řízení virtuálního týmu

S rozvojem privátních virtuálních sítí a dalších informačních technologií se rozvíjí i teleworking. Žádná technologie však nemůže manažerovi zajistit stálý dohled nad jeho podřízeným. Aby bylo možné produktivitu takového virtuálního týmu zajistit a udržet, je třeba zvládnout manažerské a komunikační techniky, které se od klasického managementu liší.

Vše je možné ovlivnit již při náboru zaměstnanců. Je vhodné najímat osoby, které jsou „samy svým pánem“ a které mají určitou disciplínu. Teleworking není pro každého – někteří lidé nejsou k němu dostatečně vnitřně motivováni a nejsou důslední. Manažeři si musí mimo jiné vytvořit určitý systém pro testování a ověřování výkonnosti zaměstnanců pracujících z domova.

Určitou výzvu v sobě skrývají i virtuální porady. Když se určitá porada koná pouze po telefonu, zaměstnanci mají tendenci méně se soustředit. Protože je v telefonu nikdo nevidí, snaží se stíhat mnoho jiných činností současně. Takové porady jsou nutně neúspěšné. Je proto třeba vytvořit určitou strukturu porad, na které se mohou podílet i zaměstnanci.

Základem úspěchu virtuálního týmu je také propracovaný systém kontroly. Manažeři by měli vytvořit určitý seznam cílů, kterých je třeba dosáhnout a cest, které k jejich dosažení vedou. Ty se mohou postupně upravovat podle toho, jak se k nim vyjádří členové týmu. Tento postup je třeba opakovat tak dlouho, dokud nedospějeme k nejlepšímu postupu.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe