Role vůdcovského talentu

Pokud se pod pojmem řízení talentu rozumí široký, integrovaný systém zahrnující více HR funkcí, kam potom zapadá rozvoj leadershipu? Rozvoj vůdcovského talentu je pouze jednou ze složek celkové struktury řízení talentu v organizacích. Jedná se však o zásadní složku, která dokáže organizaci zajistit, že se bude ubírat správným směrem. Článek popisuje pět způsobů, jimiž rozvoj vůdcovství přispívá k širšímu procesu řízení talentu.

- Rozvoj jednotlivých vůdců. Klíčem k efektivnímu vůdcovství je pochopení silných a slabých stránek, chování a preferencí jednotlivých lidí a způsobů, jimiž ovlivňují ostatní.

- Zpětná vazba a koučovací dovednosti. Základní součástí řízení talentu je efektivní zpětná vazba a schopnost koučovat zaměstnance. Programy rozvoje vůdcovství by měly pomáhat manažerům naučit se pozorovat a identifikovat různé chování, poskytovat upřímnou zpětnou vazbu a nabízet rady ohledně osobního rozvoje a stanovování cílů.

- Vůdcovství potřebuje posouzení. Organizace by měly rozvíjet své vůdce podle předem stanovených cílů. Nejprve by proto měly zhodnotit potřeby, které bude z hlediska vůdcovství třeba splnit.

- Ohodnocení. Funguje váš program rozvoje vůdcovství dobře, nebo špatně? Kde by bylo třeba přidat více zdrojů nebo úsilí? Jaké aktivity se nevyplácejí?

- Soustředění na učení. Úspěšní vedoucí pracovníci jsou schopni učit se ze svých zkušeností. Učí se novým dovednostem a perspektivám, aby se dokázali přizpůsobovat změnám.

Jestliže chce vaše organizace uspět v procesu řízení talentu, měla by si bát vědoma rozdílu mezi manažerskými a vůdcovskými funkcemi. Vyjasní-li si, jaké rozdílné role mohou jednotliví zaměstnanci hrát, dokáže lépe identifikovat silné oblasti, které mohou přinést zlepšení a příslušné zkušenosti v oblasti rozvoje. Mezi manažerské role patří plánování, rozpočtování, kontrolování, řešení problémů nebo řízení výkonnosti. Vůdcovské role naopak zahrnují určování směru či vizí, motivování zaměstnanců, poskytování inspirace, pomoc při vyrovnávání se změnami nebo učení.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership