Rozvoj vůdcovských dovedností - 1. část

Řada firem si již uvědomila, že rozvoj vůdcovských dovedností patří ke klíčovým součástem úspěšného a pokračujícího růstu. Využívají tohoto nástroje k rozvoji manažerů i řadových zaměstnanců. První část článku shrnuje čtyři základní oblasti, na které by se měl rozvoj vůdcovství zaměřit.

- Vize. Zahrnuje schopnost vidět krátkodobé i dlouhodobé cíle organizace. Rozvoj dovedností v tomto směru pomáhá stanovovat cíle a komunikovat o nich s týmy, zlepšovat slabé stránky firem, zdokonalovat schopnosti manažerů v motivování a rozvoji týmů a především prosazovat cíle tak, aby bylo možné provádět nutné změny.

- Vůdcovství. Zahrnuje inspirování ostatních, aby vůdce následovali. Je třeba vybudovat pocit důvěry a v případě, že se zhorší situace firmy, povzbuzovat morálku zaměstnanců a udržovat motivaci týmů, aby mohly uspět.

- Koučink a školení. Vyžaduje čas na osobní schůzky s nezkušeným nebo nejistým členem týmu, kterému chcete pomoci jasně pochopit vaše cíle a dovednosti, které jsou zapotřebí k jejich dosažení. Školení a koučink jsou důležité také pro přípravu týmů na budoucnost. Pomoci může i firemní program mentorování., kdy manažeři pomohou svými zkušenostmi těm méně zkušeným.

- Zapojení zaměstnanců. Zaměstnance je třeba zapojit do procesu rozhodování. Zahrňte je proto do diskuse o cílech a dejte jim více odpovědnosti při jejich realizaci. Získáte tak zanícenější pracovní sílu, která bude postupovat týmově.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools