Rozvoj vůdcovských dovedností - 2. část

Řada firem si již uvědomila, že rozvoj vůdcovských dovedností patří ke klíčovým součástem úspěšného a pokračujícího růstu. Využívají tohoto nástroje k rozvoji manažerů i řadových zaměstnanců. Druhá část článku shrnuje další čtyři základní oblasti, na které by se měl rozvoj vůdcovství zaměřit.

- Plánování nástupnictví. Pro každou firmu je důležité připravit se na budoucnost. Jednou z možných cest je mentorování, kdy zkušení manažeři připravují své klíčové podřízené.

- Projektové řízení. Aby mohl být manažer efektivní, musí umět řídit spouštění projektů, určovat termíny a - co je nejdůležitější - zajistit, aby byly klíčové cíle a  projekty splněny včas. Měl by umět předvídat potenciální překážky a problémy.

- Soudržné týmy. Výkonné týmy drží pohromadě, cíle jim pomáhá plnit silná koordinace. Manažeři je mohou vytvářet tím, že zapojí zaměstnance do rozhodování a dají jim větší pravomoci v samostatném jednání.

- Výkonnost. Efektivní vůdce by měl vědět, jak rychle dostat tým do výkonnostní fáze, aby všichni jeho členové postupovali směrem k dokončení produktu nebo rozvoji projektu.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools