Různé tváře dalšího vzdělávání

Metoda, kterou používá lektor k výuce, má přímý vliv na kvalitu vzdělávacích kurzů. Současní účastníci kurzů se již nespokojí jen s přednáškami, ale žádají si více interaktivity a osobního přístupu. Vyplývá to ze závěrů získaných v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Nejrozšířenějším způsobem výuky byla až dosud přednáška. Slouží především k poskytování praktických informací a teoretických znalostí. Přidanou hodnotu přináší následná diskuse. Lektor by však měl přihlížet k tomu, že člověk není schopen udržet koncentraci po delší dobu.

Daleko lépe přiblíží účastníkům kurzů daný problém tzv. názorné vyučování. Lektor v jeho rámci využívá pro předávání znalostí a dovedností praktické demonstrace. Stále více se využívá audiovizuální technika. Příkladem mohou být trenažéry v autoškolách nebo specializované počítačové programy.

Mezi oblíbené vzdělávací metody patří také hraní rolí a modelové situace . Účastníkům kurzu je představena určitá situace a rozdány role. Na základě komunikace ve skupině pak řeší určitý pracovní nebo jiný problém. Učí se při tom lépe rozvíjet interpersonální vztahy a používat různé způsoby vyjednávání.

Ještě o krok blíže k praxi má metoda řešení případových studií. Lektor v tomto případě představí účastníkům kurzu určitý problém a jednotlivé úkoly, které je třeba vyřešit pro dosažení žádaného cíle. Nejde však primárně o zlepšení vzájemné komunikace, ale o osvojení efektivního řešení problémů. Samostatný přístup účastníků kurzů podobně vyžaduje i metoda simulace.

Nejmodernější metody jsou zaměřené přímo na potřeby konkrétního zaměstnavatele. Účastníkům tzv. assessment centra se předkládají různé obtížné úkoly a problémy z každodenní práce. Uchazeč o danou pracovní pozici se tak dozví, kde má svá slabá místa a firma odhalí, jaký uchazeč je na danou pracovní pozici nejvhodnější. Druhou formou této metody je tzv. development centrum, které je určeno k prověření schopností zaměstnanců, kteří již ve firmě pracují.

-kk-
Zdroj: Vzdělání.cz - český portál věnovaný pomaturitnímu studiu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vzdělání.cz