Rychlé a úderné tréninky QuickSkills®

Dle výzkumů jsou pro efektivní zakotvení dovedností mnohem výhodnější krátké a nepravidelně opakované tréninky (Wiseheartová a Paschler, 2008). Tak proč stále využívat jedno nebo dvoudenní jednorázové kurzy, když jsou méně efektivní?

Mnozí zaměstnanci absolvovali už řadu dvoudenních školení, ale vy jako HR manažer stejně cítíte, že sklouzávají do svých starých kolejí. Potřebovali by nové dovednosti oživit, procvičit, zakotvit. Ale posílat je opět na dvoudenní školení nechcete, nebo nemůžete. Jsou jednak finančně náročná a zároveň na ně zaměstnanci často chodí neradi, zejména pokud už podobné téma absolvovali. Jít na dvoudenní školení chápou jako příliš mnoho času stráveného na školení místo v kanceláři.

Právě tady je ten správný prostor pro krátké a intenzivní půldenní tréninky. QuickSkills® jsou připraveny tak, aby se účastníci za půl dne naučili určitou dovednost. Tu procvičí, vědí, jak ji mají používat a odnášejí si tedy jasný postup a zároveň už procvičenou dovednost. Modelové situace, s kterými na tréninku účastníci pracují, jsou přizpůsobeny typu firmy tak, aby byly z jejich prostředí a účastníci je vzali za své.

Tréninky QuickSkills® jsou připraveny ve spolupráci s top koučem a lektorem Tomášem Vašákem. Vybrat klíčové oblasti a připravit trénink, který bude velmi dynamický, praktický a zapojí aktivně všechny účastníky a to všechno v krátkém čase, je náročnější, než se na první pohled může zdát. A právě Tomáš Vašák je garantem, že trénink je připraven odborně a prakticky.

QuickSkills® jsou rychlé a cílené tréninky vybraných dovedností, s kterými mají manažeři a zaměstnanci nejčastěji problém. Jako palčivá témata kurzů nám manažeři a HR manažeři definovali dávání negativní zpětné vazby, time management a práci s prioritami a delegování. To jsou první témata, které můžete ve QuickSkills® absolvovat.

QuickSkills® může školit jenom speciálně vytrénovaný lektor, protože ani pro něj není jednoduché přepnout se a naučit účastníky dovednost za půl dne místo za 2 dny, jak byl zvyklý. Je to úplně nový koncept tréninků a je potřeba i jiný přístup lektora. Tréninky je možné absolvovat v češtině i angličtině.