S mocným nástrojem XML na poli výměny informací

XML, neboli eXtensible Markup Language, je rozšiřitelný značkovací jazyk vyvinutý především pro publikování dokumentů a výměnu dat mezi webovými aplikacemi. Patří do stejné skupiny jazyků jako například jazyk HTML pro tvorbu webových stránek. Zvládnete díky němu informace snadno zpracovávat, předávat i uchovávat.

Jazyk XML představuje vysokou úroveň jazyka pro logické formátování dat, který spojuje kvalitu univerzálního značkovacího jazyka určeného k formálnímu popisu struktury dokumentů s jednoduchostí jazyka HTML.

Mezi hlavní znaky jazyka XML patří především jeho:

 • strukturovanost (editace dat s různou úrovní složitosti),
 • validovatelnost (kontrola správnosti struktury dokumentu),
 • rozšiřitelnost (definice tagů dle potřeb),
 • nezávislost na médiu (obsah může být v různých formátech),
 • nezávislost na poskytovateli a platformě (jakýkoliv dokument v jazyce XML zpracujete pomocí komerčního software i obyčejného textového editoru).

Zároveň umožňuje vytváření odkazů v rámci jednoho dokumentu i mezi více dokumenty. Zvládne však také vícesměrné odkazy spojující více dokumentů dohromady a umožňuje definovat vlastní sadu značek, které chceme v dokumentu používat. Obsahuje také podporu pro mezinárodní znakovou sadu ISO 10646, což je 32bitová znaková sada, která obsahuje znaky všech dnes používaných písem a jazyků, takže můžeme vytvářet dokumenty a míchat různé jazyky dle libosti.

XML má spoustu výhod, které se projevují zejména u vytváření standardů datových struktur v různých odvětvích, jak technických, průmyslových, vědeckých, softwarových aj. Znalost základů XML se stává pro tvůrce softwarových nástrojů již nezbytností, a to nejen u tvorby aplikací na internetu.

Naučte se pomocí jazyka XML vytvářet, upravovat, analyzovat a transformovat dokumenty do konečné podoby.

Zúčastněte se kurzu Jazyk XML - základy (XML0), který pořádá společnost PC-DIR.

Kurz je určen začátečníkům, kteří mají alespoň minimální znalosti principů značkovacích jazyků, ideálně HTML.

Náplň kurzu

 • Představení jazyka XML - historie, vývoj, související jazyky, oblasti použití, výhody , editory
 • Syntaxe - startovací a ukončovací značka, atributy, entity, komentáře, procesní instrukce, CDATA
 • Znakové sady - mezinárodní podpora, UNICODE, další znakové sady (UTF-8, UTF-16, Windows-1250, iso-8859-2, atd.)
 • XML dokument - struktura, jmenné konvence, Document Type Definition (DTD), validace, XML Schema, praktická doporučení
 • Parsery - přehled parserů, jejich funkce, DOM (Document Object Model), SAX (Simple API for XML)
 • Jmenné prostory (Namespaces) - princip, použití, kombinace různých jazyků, XHTML, SVG, CML apod.
 • Adresace a odkazy - XPath, XLink, XPointer
 • Dotazování se na XML data - úvod do XQuery, srovnání s SQL
 • Zobrazení XML dat - XSL:FO (XSL Formating Objects), využití CSS stylování, XSL Transformations a XPath, konverze XML do jiného formátu

Jsme přesvědčeni, že s našimi službami budete spokojeni a že vám pomohou při řešení vašich úkolů.

Více informací o kurzu - Jazyk XML - základy (XML0)

Další podrobnosti naleznete na www.pcdir.cz nebo se obraťte na tel.: + 420 731 463 340.