S Tomášem Jeníčkem na Red Hat Linux Troubleshooting

Identifikovat, vyřešit a následně odstranit problém. To jsou tři zdánlivě jednoduché kroky, jimiž se administrátoři systému Red Hat Enterprise Linux musí v rámci jeho správy zabývat. Tzv. troubleshooting je ale spíše vědou a zároveň také uměním instinktivně pracovat s technikou a nástroji dostupnými na dané platformě. A právě odborný kurz Red Hat Linux Troubleshooting z oficiální produkce Red Hat distribuovaný certifikovanou partnerskou společností DataScript tomu IT profesionály systémové administrace učí.

Tomáš Jeníček, DataScript

Nebudeme vás ale zatěžovat složitými odbornými pojmy a detaily procesních postupů, kterými byste konkrétní chyby a systémové překážky odstranili, stačí, že se s nimi musí dennodenně potýkat kvalifikovaní IT profesionálové, kteří rozumí instalaci a konfiguraci systému Red Hat Enterprise Linux pro něž je kurz určen. Pojďme si proto raději srozumitelně představit náplň, hlavní myšlenky a cíle kurzu na jedné straně zúčastněným pohledem naší redakce a zasvěceného profesionála – lektora kurzu Tomáše Jeníčka na straně druhé.

Red Hat Linux Troubleshooting polopatě

Struktura Red Hat kurzů obecně je členěna do bloků, které tematicky sdružují určité okruhy znalostí, vědomostí a technik. Každý blok obsahuje kromě výkladové části podle úrovně školení také průběžné zkušební testy a laby ověřující znalosti účastníků v průběhu programu. Ti tak mají možnost prakticky si během jednotlivých bloků zkoušet nabízená řešení a na závěr uplatnit své znalosti a schopnosti v závěrečném criterion testu, v němž většinou pomocí daného skriptu řeší konkrétní zadání daného bloku. Každý nalezený problém či nesrovnalost je tudíž řešen rovnou na místě v průběhu školení a nikoliv až po skončení kurzu v praxi, kdy už rozhodně nejde jen o pouhý nácvik.

Kurz Red Hat Linux Troubleshooting se této struktury drží, avšak je mírně odlišný svou tematickou disparátností jednotlivých bloků zabývajících se poměrně širokým záběrem problematiky od identifikace a diagnostiky až po úspěšné vyřešení problému včetně vytvoření preventivního opatření bránícího jejich opětovnému výskytu. Celkový přehled jednotlivých bloků tohoto kurzu naleznete zde.

Určitým specifikem kurzu je část bloku Basic Troubleshooting Techniques and Procedures, v rámci níž Tomáš Jeníček nabízí postřehy ze své letité zkušenosti týkající se psychologie jednání s koncovými uživateli a diskutuje s účastníky mimo jiné na téma, jak získat od uživatele relevantní informace potřebné k rozklíčování daného problému.

Je potřeba uvést na pravou míru, že tento kurz sám o sobě neučí administrátora vyřešit problémy nějakým jasně daným způsobem. To ani nelze. Problémy, s nimiž se setkává, totiž nemají striktně algoritmickou povahu, kdy na daný problém existuje jedno dané řešení. K tomu by postačil software. Zde je potřeba také notná dávka intuice, dosavadní zkušenosti i logické myšlení a další subjektivní okolnosti, kterými administrátor disponuje a které ovlivní výsledné řešení problému. To co tedy kurz primárně učí je, vědět, kam se podívat objeví-li se nějaké problémy, a kde se obecně nejčastěji vyskytují. Konkrétní řešení je pak záležitostí individuální praxe.

Na problémy s odborníkem

Tomáš JeníčekTomáš Jeníček je již devět let lektorem společnosti DataScript. Red Hat technologiemi se zabývá už od roku 1995 a je též zakladatelem a vlastníkem společnosti LinWorx, která se zaměřuje na odborné služby a konzultace v IT infrastruktuře s primárním zaměřením právě na Red Hat Enterprise Linux a další technologie pod touto značkou.

Kurz vede s pragmatickým pohledem na danou problematiku, upozorňuje na odlišnosti v procesech oproti minulým verzím systému a účastníkům poskytuje ucelený náhled na spojitosti, možné následky a varianty různých řešení nabízejících se při správě, konfiguraci a odstraňování jednotlivých překážek, s nimiž se administrátor setkává nebo může setkat.

Účastníci jeho Red Hat kurzů nejvíce oceňují praktické testování znalostí dané problematiky ověřované nikoliv teoreticky ale v praxi a to jak v průběhu kurzů, tak i během certifikací. „Je to stejné jako se studiem na vysoké škole. Tam se naučíte s vědomostmi pracovat. Učíte se učit, obstarávat si informace a zpracovávat je,“ říká Tomáš Jeníček. Účastníci si jednak prakticky otestují to, co už umí, ale zároveň si vyzkouší a propojí to s novými znalostmi, které doposud neměli. Jeho snahou i přáním je, aby si účastník každého školení odnesl zároveň i schopnost, jak s touto novou zkušeností následně v praxi nadále pracovat, a nejen si získal potřebné nástroje.

„Kurz Red Hat Linux Troubleshooting je praktický aplikační kurz, který rozšíří bazální vědomosti získané z předchozích kurzů a zasadí je do konkrétního rámce použití.“ (Tomáš Jeníček)

 

Rádi byste kurz absolvovali nebo jej doporučili vašim IT profesionálům? Ověřte si své předpoklady:

Online pre-assessment test

Účastníci by měli být držiteli platné certifikace RHCSA nebo mít ekvivalentní znalosti instalace, service managementu, systémového monitoringu a filesystem managementu.