Sbohem, němý e-learningu

Sbohem, němý e-learningu

Mnoha e-learningovým programům stále chybí vhodná zvuková stránka. Zvuk je však dnes v této souvislosti klíčovým ukazatelem kvality. Firmy často považují dosavadní e-learning za nudný, jednodimenzionální, neosobní. Tomu je však díky moderním audio-video technologiím konec. Dnes mohou zvolit formu e-learningu dokonale ozvučenou. Hudba a zvuk obecně je nedílnou součástí lidského života, a tak se díky ní může i e-learning stát zábavnějším a efektivnějším. Učení bez zvuku jednoduše žádný velký efekt nemá.

Vývojáři e-learningových programů dnes využívají zvukové podpory ve stále větší míře. Základem jejich práce je vždy zjištění individuálních zvukových požadavků klienta za účelem co nejefektivnějšího učení. Zvuk, který se dnes úspěšně využívá v e-learningu se rozvíjí již od konce 19.století, kdy začaly vysílat první rozhlasové stanice, po nichž následoval zvukový film a videohry. Zpracování zvuku si tak vyvinulo několik základních postupů, které využíváme dodnes. Ozvučené e-learningové programy tak charakterizuje následující:
- Hudba funguje jako náhrada za absenci mluveného kontaktu s učitelem.
- Hudba umožňuje přirozený přechod mezi jednotlivými sekcemi učení.
- Hudba charakterizuje daný čas a prostor.
- Hudba vyjadřuje emoce v konkrétní situaci.
- Hudba povzbuzuje k dalším výkonům.
- Hudba stupňuje celkový efekt učení.

V případě filmu a videoher se s jejich dokonalejší zvukovou stránkou zvyšuje i jejich kvalita. E-learning se podle odborníků nachází v téže situaci.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits