Schopnost nad zlato

Schopnost nad zlato

Říci, že je někdo talentovaný znamená, že má schopnosti, které mu umožňují plnit úkoly vynikajícím způsobem. Úkolem školitelů je pomoci nalézt lidem jejich pravé schopnosti. Jestliže jsou toho školitelé schopni, zvyšují svoji činností hodnotu lidského kapitálu. Společnost by si měla stanovit hodnotící systém k tomu, aby dovedla odhadnout a posléze zhodnotit dopad, jaký měl trénink na hodnotu lidského kapitálu.

Na začátku analýzy úspěchu výukového programu je nutné odhadnout očekávané náklady a předpokládaný zisk z výuky. Školitel pak musí analyzovat dopad, který by měla mít výuka na prováděnou činnost. Při konečném odhadu toho, jaký dopad měl trénink na hodnotu lidského kapitálu, se musí pečlivě zaznamenat všechny faktory, které mohly pozitivně působit na provádění činnosti. Ty se pak musí oddělit od působení tréninku a teprve poté můžeme vyhodnotit význam, který měl samotný trénink.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer