Sebemotivace pro školitele

Nedostatek sebemotivace je jedním z nešťastných důsledků dnešní uspěchané doby. Při školení a prezentacích je však sebemotivace nezbytná. Školitelům bohužel nestačí, aby si byli této skutečnosti vědomi. Potřebují jasné vnitřní řízení, k němuž jim dopomůže jen pochopení anatomie sebemotivace a způsobů, jak jí dosáhnout.

- Motivační smyčka. Když pocítíte úbytek motivace, můžete využít určitých nástrojů. Dobrý školitel musí vypadat a také jednat jako dobrý školitel. Sebemotivace vychází z premisy, že osobní jednání spouští osobní pocity a osobní pocity spouštějí osobní jednání. Nejlepší způsob, jak nebýt například nervózní je proto chovat se, jako byste nebyli nervózní.

- Sebemotivační monolog.
 Může to vypadat směšně, ale je to osvědčená pravda. Sebedůvěru a motivaci si můžete zvýšit jednoduchým promlouváním k sobě samým. Tento postup se nazývá racionalizace.

- Imitace zdrojem sebemotivace.
Theodore Roosevelt u sebe neustále nosil obrázek Abrahama Lincolna. Když stále před nějakým dilematem, vždy si položil otázku, jak by na jeho místě jednal Lincoln a jednoduše jej imitoval. Vy byste si měli představit ideálního školitele.

-kk- 

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com