Selflearning.cz je virtuálním koučem, který pomáhá k úspěchu Vám i Vašim zaměstnancům

Selflearning je online nástroj, který pomáhá zvyšovat Vaši hodnotu v rámci organizace, kolektivu, rodiny i trhu práce. Umožňuje snadno a rychle sledovat nejnovější trendy v oblasti profesního i osobního rozvoje a stimuluje Vás k lepším výsledkům.

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“

Tento citát Mahátmy Gándhího je v rozporu s většinovým vnímáním vzdělávání ve společnosti. Často kolem sebe slýcháme: „Na to jsem už moc starý/á“ nebo „Na to nemám čas a buňky“. Víme však, proč tomu tak je a jak se těchto návyků zbavit?

Největší vliv na život v Čechách a na Moravě měla za posledních 160 let kombinace téměř padesáti let vlády komunismu a fašismu a sedmdesáti let monarchie císaře Františka Josefa I. Naši předci se naučili zbavovat odpovědnosti za svoji budoucnost, neboť ji díky politické situaci stejně příliš ovlivnit nemohli, navíc byli za svobodné názory často trestáni.

Schopnost prosadit se byla nahrazena uměním „proplout“.Více než na sebe se začalo vyplácet spoléhat se na stát, zaměstnavatele či rodinu.

Postoje a názory dětí se většinou odvíjejí od výchovy jejich rodičů a prarodičů. Návyky, které umožnily přežít našim předkům, jsou ale v dnešní době často překážkou.

Vzdělávání přináší příležitosti

Ve většině zemí západního světa se člověk i několikrát za život rekvalifikuje na jinou profesi či změní místo bydliště, aby svou práci mohl vykonávat. V globální konkurenci a světě moderních technologií mají budoucnost jen ti, kdo se dokáží neustále vzdělávat.

Z pohledu zaměstnavatele je nejprve nutné přesvědčit své lidi, že za vlastní rozvoj nesou zodpovědnost sami - company training se mění na employee selflearning.

Nové trendy najdeme především na internetu

Co je dnes na internetu, bude v tisku až zítra či pozítří. Především v oblasti technologií je vývoj tak rychlý, že téměř nemá smysl tisknout skripta a knížky. Pokud se tak děje, stávají se spíše učebnicemi dějepisu.

Abychom se sami dokázali zorientovat v nejnovějších trendech a technologiích, musíme mít kromě internetu k dispozici i kvalitní sebevzdělávací nástroj, který nám pomůže vybrat si z množství dostupných informací.

„Selflearning je pro naše zaměstnance důležitým zdrojem pozitivních impulsů pro jejich profesní i osobní rozvoj.“
Lenka, 39 let, HR manažerka

Selflearning Vám pomáhá získat přehled

Selflearning je internetový vzdělávací portál, který funguje na principu monitoringu stovek předních internetových zdrojů z oblasti osobního i profesního rozvoje.

Monitoring provádějí novináři, kteří každý den vybírají 5 nejdůležitějších článků. Na jejich základě vytvářejí české anotace, které mají rozsah maximálně jedné stránky, abyste je zvládli rychle přečíst.

Pokud Vás zajímá i zdrojový článek v původní délce a jazyce (většinou v angličtině), máte pod každou anotací k dispozici odkaz.

Anotace jsou tématicky členěny do tří hlavních oblastí – manažerský a osobní rozvoj, řízení lidských zdrojů a obchod a marketing. Celkem máte k dispozici 20 tisíc anotací článků ze stovek zdrojů.

Studium Vás bude bavit

Malé děti vzdělávání baví. Učí se spontánně, každý den trochu, nepotřebují intenzivní kurzy základů řeči či chůze. Selflearning funguje na podobném principu. Stačí, když si několikrát v týdnu přečtete články, které Vás zaujmou, a během několika měsíců se výrazně zlepší Vaše orientace v dané problematice.

Pravidelně získáváte tipy a rady, jejichž přínos si můžete vyzkoušet během každodenního pracovního dne. Využití archivu článků a případových studií se Vám hodí například při přípravě prezentací, projektů a porad.

Hlavní výhodou je, že si sami určujete čas, kdy se čtení článků věnovat, i jejich zaměření.

Selflearning je pro zaměstnavatele výhodná investice

Náklady na Selflearning jsou v porovnání s klasickými prezenčními kurzy minimální. Měsíčně jsou to řádově desítky až stovky korun na jednoho zaměstnance. Vaši lidé nemusí nikam cestovat a studium zvládnou během každodenní práce či z domova. Průběžné vzdělávání navíc vykazuje lepší výsledky než jednorázová účast na kurzu. Tyto se navíc dají velmi dobře změřit pomocí sledování statistik čtenosti a hodnotících dotazníků

Hlavní výhody Selflearningu z pohledu zaměstnance

 • Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které Vás zajímají
 • Máte z čeho čerpat při přípravě projektů a prezentací
 • Zvyšujete svoji hodnotu v rámci firmy

Hlavní výhody Selflearningu z pohledu zaměstnavatele

 • Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
 • Vaši lidé se mohou vzdělávat na pracovišti i z domova
 • Měsíc používání Selflearningu stojí pro jednoho zaměstnance cca desetkrát méně než účast na jednodenním prezenčním kurzu
Selflearning je Vám k dispozici v práci i doma

 

Manažerské dovednosti

 • Vedení lidí a týmů
 • Řízení firmy a organizace
 • Projektové řízení
 • Ekonomika, finance, právo
 • Moderní technologie a trendy
 • Sociální sítě
 • Interní komunikace

Obchod a marketing

 • Prodejní techniky
 • Podpora prodeje
 • Komunikace se zákazníky
 • Tvorba cen
 • Reklama, média, PR
 • Průzkum trhu
 • Zprávy a trendy

Personální řízení

 • Personální strategie
 • Personální marketing
 • Hodnocení a odměňování
 • Rozvoj a vzdělávání
 • Firemní kultura
 • Personální legislativa
 • Bezpečnost práce
Selflearning je Vám k dispozici v práci i doma

 

Vytvořte a rozešlete si vlastní newsletter

Vedle upoutávkových emailů rozesílaných službou Selflearning máte k dispozici i nástroj pro jednoduchou přípravu vlastního emailového newsletteru.

Můžete jím oslovovat celou Vaši firmu, nebo jen vybranou skupinu pracovníků. Pouze zadáte uvodní text, zvolíte požadované články a informace, které chcete sdílet, případně přidáte Váš vlastní obsah.

Služba Selflearning Vám garantuje práva pro distribuci všech obsažených materiálů v rámci Vaší společnosti v libovolné formě.

Za několik minut máte Váš vlastní newsletter připravený. Vyberete požadované pracovníky a newsletter jedním kliknutím odešlete.

Prezenční kurz k Selflearningu

Usnadněte Vašim manažerům a zaměstnancům práci se Selflearningem, internetem a moderními technologiemi.

Nabízíme Vám pomoc ve formě prezenčního kurzu „Využití internetu v praxi“, který pomůže Vašim lidem zorientovat se v současných i budoucích trendech světa internetu a jejich dopadu na Vaši organizaci.

Lektoři jsou zakladatelé společnosti IVITERA a.s., kteří používají internet od roku 1993 a vybudovali s jeho pomocí řadu ziskových projektů. Cenu a bližší informace Vám sdělíme při osobní prezentaci.

Jak začít Selflearning používat

Rádi Vám představíme výhody využití Selflearningu osobně. Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro Vás připravenou ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Kontaktujte SELFLEARNING HELPLINE na tel. +420 222 744 111 nebo +420 736 700 918 či emailem klient@selflearning.cz.

Uděláme maximum pro Vaši spokojenost.

Tým IVITERA a.s., poskytovatel služby Selflearning.