Senioři a e-learning

Je překvapivé, kolik se v Evropě objevilo vzdělávacích iniciativ, které podporují využívání počítačových technologií u starších občanů, a tím nepřímo podporují rozvoj e-learningu. V současné době má většina starších Evropanů spíše obecné vzdělání a jejich jazykové znalosti (angličtina) nejsou na příliš vysoké úrovni, což jim značně komplikuje i používání počítačů, protože většina počítačové terminologie je v anglickém jazyce. Je-li však k dispozici zajímavý obsah ve vlastním jazyce, většinou neznalost angličtiny nehraje až tak velkou roli.

Aby bylo možné efektivně propagovat e-learning mezi seniory, je nejprve nutné začít s výukou základních dovedností co do ovládání počítače. Prostředí výuky, obsah a materiály by měly být upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám starších lidí. Je také nutné věnovat více času a prostředků výzkumu způsobů a metod, s jejichž pomocí se starší lidé naučí dobře ovládat počítač.

Zanedbatelná není ani otázka finanční – e-learningové kurzy seniory by jistě zasloužily financování ze speciálních fondů, aby byly pro důchodce finančně dostupné. I psychologie vzdělávání starších lidí má svá specifika, proto by bylo vhodné instruktory jim určených kurzů speciálně vyškolit.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com