Situace a trendy v e-learningu

Školení a další vzdělávání zaměstnanců pomocí moderních informačních a komunikačních technologií se v podnicích těší stále větší oblibě. Pro samotné zaměstnance je však často velmi náročné zvládnout vedle běžných každodenních úkolů ještě studium. Podle posledních výzkumů přibližně čtvrtina účastníků virtuálních kurzů zanechá studia již v průběhu prvního roku.

Určitá změna k lepšímu může nastat po zavedení nových koncepcí virtuální výuky založených zejména na užším vztahu mezi probíranou látkou a každodenní praxí. Důraz má být kladen také na pravidelný kontakt studentů s lektorem.

Dalším problémem omezujícím rozvoj e-learningu je skutečnost, že současná nabídka virtuálních kurzů je velmi nepřehledná. Pro podniky, které dosud nemají s e-learningem žádné zkušenosti, proto bývá velmi obtížné se v nabídkách kurzů a seminářů vyznat a vybrat si pro sebe tu nejvýhodnější.

Největší potenciál představuje virtuální výuka pro velké podniky, které si mohou dovolit zakoupení kompletních, na míru ušitých řešení a rovněž disponují potřebným organizačním zázemím.

**Datum vydání:** IX/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung