Škola s tradicí a úspěchy

Ilustrační snímek

VOŠ a SPŠE Plzeň, je střední průmyslovou školou v Plzni s tradicí ve vzdělávání v oblasti elektrotechniky, a to od roku 1954. Areál školy se nachází v klidném prostředí městské části Plzeň 2–Slovany. 1. 9. 1996 vznikl nový právní subjekt: VOŠ a SPŠE Plzeň. Ten tvoří Střední průmyslová škola elektrotechnická, Vyšší odborná škola, Školní jídelna středních škol a Domov mládeže v Plzni.

Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oborech: Elektrotechnika, Technické lyceum a Informační technologie. Jeho forma je pouze denní a je určeno absolventům základních škol a žákům víceletých gymnázií s ukončenou povinnou školní docházkou.

Výuka elektrotechnických předmětů probíhá v odborných učebnách, jež byly v uplynulých letech kompletně modernizovány, a to včetně učeben určených k teoretické výuce. Tyto elektrotechnické laboratoře jsou i díky grantové politice, zejména Nadace ČEZ a Magistrátu města Plzně, vybaveny veškerými moderními přístroji, a umožňují tak praktickou výuku studentů a studentek členěnou do malých skupin.

Absolventi oborů Elektrotechnika a Informační technologie pak mají možnost získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Samozřejmostí je také všestranné seznámení s principy fungování výpočetní techniky, včetně jednotlivých částí počítače. Studenti a studentky se naučí spravovat i zabezpečit operační systémy, zprovoznit počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory, navrhovat databázové systémy. Získají nemalé dovednosti v oblasti programování. Dokážou navrhovat, ovládat, spravovat a zabezpečit počítačové sítě. Osvojí si praktickou správu hardwaru počítače a učiní první kroky v oblasti počítačové grafiky. Pro výuku mají k dispozici moderně vybavené a zařízené učebny. To vše podpořené možnostmi e-learningového studia lokální akademie (LCNA) pro Cisco Networking Academy Program (CNAP, NetAcad), jejíž je VOŠ a SPŠE Plzeň součástí od roku 2001.

Ke každoroční tradici patří organizace školních kol matematické, fyzikální a chemické olympiády, Matematické soutěže SOŠ a soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan. Úspěšní řešitelé školních kol se neztrácejí ani v kolech krajských či celostátních a v hegemonii gymnázií dosahují velmi pěkných výsledků.

Vyšší odborná škola má vysokoškolský charakter a propůjčuje absolventům označení Diplomovaný specialista v oboru.

Obrovskou výhodou studia vyšší odborné školy je souvislá odborná praxe. Studenti nastupují během studia v posledním ročníku na několik měsíců do firem v oboru studia a získávají praktické zkušenosti a dovednosti a řeší aktuální problémy formou absolventských prací. Studium oborů Marketing, Management dopravy, Informační technologie a Stavebnictví končí závěrečným absolutoriem.

Více informací na www.spse.pilsedu.cz.