Školení diverzity nefunguje

Nová americká studie ukázala, že školení v oblasti diverzity nedokázalo ve firmách dosud omezit předsudky a zvýšit počet zástupců menšin ve vedení, i když do něho byly investovány obrovské sumy. Studie byla publikována v odborném časopise American Sociological Review a podíleli se na ní sociologové Frank Dobbin z Harvardské univerzity, Alexandra Kalevová z Kalifornské univerzity a Erin Kellyová z University of Minnesota.

„Firmy se snaží zvyšovat diverzitu již 40 let,“ říká Frank Dobbin. „Jediná skutečná cesta, jak dosáhnout většího počtu žen a zástupců dalších minoritních skupin v managementu, ale spočívá v programech firemní odpovědnosti. Aby mohli vůdci dosáhnout větší diverzity, musejí ji považovat za jeden ze svých obchodních cílů.“ I když se zvýšila pravděpodobnost, že se minority dostanou na manažerská místa, procento jejich zastoupení zůstává velmi malé.

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide