Školení, které přináší výsledky

Aby bylo školení účinné, musí být zajímavé a musí splňovat účel, pro který bylo navrženo. To znamená, že se musí přímo vztahovat k určitým obchodním potřebám, musí mít specifické a měřitelné cíle a využívat širokou škálu vhodných metod učení. Účastníci školení musí pochopit výhody, které školení přináší a musí mít zájem o dané téma.

Úspěch spočívá v tom, že se účastníci školení učí objevováním. Látka se jim musí vysvětlit tak, aby na důležité věci dokázali přijít sami. Dalším prvkem úspěšného školení je způsob, jakým se látka žákům vysvětluje. Každý totiž přijímá a zpracovává informace jinak – někdo si nejlépe pamatuje věci, které slyší, jiný zase ty, které si přečte. Důležitá je také vlastní zkušenost, tedy aplikace získaných požadavků v praxi.

Vedoucí školení se z článku dozví, jak stanovit cíle výuky, jak usměrňovat proces učení a jak dále pracovat s výsledky. Článek také podrobně rozebírá proces praktického využití získaných poznatků.

Zdroj: vnunet.com - britský portál věnovaný informačním technologiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje vnunet.com