Školení při zaměstnání: nová realita

Zatímco ve vzdělávání zaměstnanců odjakživa hráli ústřední úlohu zaměstnavatelé, povaha tohoto vztahu se pozvolna mění. Mohou za to trendy, které jsou v oboru lidských zdrojů stále patrnější – zaměstnanci jsou dnes spíše pracovníky na volné noze, pracují z domova... Tyto skutečnosti formují i výuku na pracovišti.

Firmy dříve umožňovaly pracovníkům, aby u nich získali praxi a poté se zaměstnali na plný úvazek. Dnes to však pro ně představuje poměrně vysoké náklady, proto je běžné, že zaměstnanec (obvykle absolvent univerzity nebo střední školy) pracuje nejprve na dobu určitou v menší firmě, a až teprve po delší době praxe přejde do zavedené a stabilní společnosti.

Dnešní společnosti jsou také více ochotny poskytovat svým zaměstnancům školení při zaměstnání. Zvýší se tím produktivita jejich práce a nezanedbatelný je i motivační efekt – zaměstnanci rádi pracují pro firmu, která o ně pečuje. Zatímco dříve bylo běžné, že zaměstnanci navštěvovali školení v pracovní době, dnes je patrný spíše posun k tomu, pořádat školení večer a o víkendech.
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning