Školení pro zákazníky SONY

Německá pobočka společnosti SONY potřebovala zlepšit odbyt pro televize se zvukovým systémem Dolby Surround. Ukázalo se, že nejen zákazníci, ale i prodejci a obchodníci si musí zlepšit své znalosti o této problematice (ne každý výrobek s Dolby je kompatibilní se všemi běžně používanými komponentami Hi-Fi). Jako nejúčinnější se ukázalo interaktivní multimediální školení.

Zákazníci (a nejen oni) se v tomto školení uskutečňovaném prostřednictvím televizoru mohli zábavnou formou seznámit s problematikou. Obchodníci podstoupili navíc ještě další rozšiřující školení (též interaktivní), aby mohli zodpovědně udělovat svým zákazníkům rady. O projekt byl velký zájem nejen v elektrotechnické sféře, proto byl později nabídnut k prodeji.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Wissensbasierte Informationssysteme - Články o znalostních systémech
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wissensbasierte Informationssysteme