Školení - účinná prevence podvodů

K odhalení většiny podvodů dojde při provádění interních kontrol. Obvykle na ně upozorní sami zaměstnanci, kteří objeví podezřelé aktivity. Firmy by proto měly zvážit, zda nebude účinné uspořádat školení, na kterém by se zaměstnanci ekonomického úseku učili případné pokusy o podvod identifikovat. V článku je prezentována konkrétní případová studie firmy – postup školení a jeho výsledky.

Takové školení má mnoho výhod. Jednak vyjadřuje etické zaměření manažerů firmy, jednak firmu chrání před ztrátami plynoucími z případných podvodů. Jestliže zaměstnanci a externí auditoři vidí, že management má zájem na snížení počtu podvodů, snižují se také náklady na provedení auditu, protože externí auditor neztratí při odhalování podvodů tolik času.

V praxi se nejlépe osvědčilo školení zaměstnanců na konkrétních případových studiích. Školitelé prezentují svým svěřencům konkrétní modelovou situaci ve fiktivní firmě a studenti mají určit rizikové faktory, způsoby nesprávného jednání a problémy, které komplikují jejich odhalení. Ke každému z těchto bodů se poté rozvine diskuse. Příprava případových studií se může opírat o skutečné incidenty, k nimž došlo a které byly popsány v tisku, popřípadě je aplikovat v jiném kontextu.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest