Slovník pojmů v IT vzdělávání pro personalisty

Už nějakou dobu v rámci Avnet Academy, kterou jsme vám představili v našich předchozích rozhovorech zde a zde, zvažujeme, jak co nejlépe zpřehlednit a obecně zjednodušit výběr z dostupné nabídky IT vzdělávání.

Proč? Chceme vám tím především ušetřit čas, nervy, ale i investice vložené do nevhodně zvolené formy kurzu. Práce personalisty, který má na starosti vzdělávání, je totiž zodpovědná a náročná zejména na znalost a rychlou orientaci v rozmanitých vzdělávacích potřebách a oblastech. Navíc je oblast informačních technologií velmi dynamická a neustále se objevují nové vzdělávací problematiky, ale i metody vzdělávání, které sice usnadňují možnosti studia, avšak samotné rozhodování o vhodnosti konkrétní formy nikoliv.

V prvním díle našeho slovníku vám proto přinášíme úvodní přehled základních pojmů problematiky IT vzdělávání, které používáme, a které vám, jak doufáme, usnadní váš rozhodovací proces. 

Kurz

Kurzem myslíme jednu konkrétní vzdělávací aktivitu zaměřenou na danou problematiku určitého produktu. Například „administraci produktu xy“. Každý kurz může mít za dané období více běhů.

Běh

Každý kurz má v průběhu roku několik tzv. classu – běhů. Během kurzu je myšlen termín kurzu, na který byl vyhlášen.

Kalendář kurzů

V Avnet Academy pracujeme na bázi půlročních kalendářů. Na webu Avnet Academy najde zákazník kurzy všechny. U kurzů s vyhlášenými běhy jsou pak k nalezení bližší informace v podobě ceny, termínu, délky a příznaku o možné slevě nebo například o příznaku, že kurz je garantovaný.

Hodnocení kurzu

Pro Avnet Academy jde o základní nástroj pro práci s kvalitou realizovaných kurzů. Po ukončení každého běhu kurzu dostává lektor a student prostor k vyjádření se ke kvalitě poskytnutých služeb. Každá taková reakce je pak užitečným vodítkem pro naši reakci. Jelikož jsme si vědomi, že nedokážeme pracovat s problémy, o kterých nevíme – bylo, je a bude naší snahou tyto reakce získávat od každého studenta i lektora.

Osvědčení
o absolvování kurzu

Pravidlo Avnet Academy říká, že běh kurzu student úspěšně absolvuje za předpokladu, že jeho docházka je vyšší než 75 % školené doby. Po splnění této podmínky je studentovi vydáno osvědčení o absolvování kurzu, a jelikož se Avnet specializuje na certifikovaná školení, je tento dokument uznáván na celém světě.


Formy kurzu

Formám kurzu se věnujeme detailněji. Jelikož v Avnet Academy nejčastěji pracujeme s níže uvedeným názvoslovím, představíme vám, co se pod každým z uvedeného pojmu ukrývá, abyste získali jasnou představu o vhodnosti dané formy pro konkrétní potřeby.

CR

Forma CR (classroom) je nejčastěji používanou a zákazníky nejvíce oblíbenou formou vzdělávání v Avnet Academy. Jedná se o klasickou prezenční formu, kdy je v kurzu fyzicky přítomen jak lektor, tak studenti.

Jelikož se jedná o technicky náročná školení, kde je zásadní úzká komunikace mezi lektorem a studenty, je tato forma preferována oběma stranami. Učebny poskytuje buď Avnet, nebo sám zákazník. Její zřízení je díky internetu a možnostem využití vzdáleného přístupu do výukových labů možné prakticky kdekoliv.

ILO

Instructor Led Online. V tomto případě se jedná o kompromis mezi klasickou „classroom“ a elektronickou (SPVC, WBT) formou kurzu. Zcela jednoduše si tuto formu lze představit tak, že studenti a lektor jsou v jeden čas na rozdílném místě.

Tato technologie je hojně využívána, pokud je nutné šetřit cestovní náklady lektora či studentů, anebo je potřeba sezvat studenty z více zemí v jeden čas na jedno místo. Limitem jsou časové zóny s velkým rozestupem. Na druhou stranu extrémní výhodou je téměř stejná forma komfortu, jakou má klasický prezenční kurz, neboť student využívá všech jeho výhod.

SPVC

Self Paced Virtual Class. Jde o offline verzi standardního kurzu. Student, který si takový kurz objedná, nikam necestuje. Stejně jako prezenční kurz má možnost jej absolvovat odkudkoliv vzdáleným připojením po internetu. Vlastní absolvování si může časově upravovat podle svých možností a na ukončení kurzu tak má výrazně větší časový prostor.

Student sedí u webového prohlížeče, sleduje prezentace (stejně jako v prezenčním kurzu), poslouchá lektora a v okamžiku, kdy přijde čas na procvičování, se vzdáleně připojí do labů. Kurz musí student ukončit do 30 dnů od jeho zahájení.

WBT

Web Based Training je jednoduchá forma elektronického vzdělávání, která se dá přirovnat k firmami často užívaným kurzům z oblasti BOZP, požární ochrany apod.

V našem případě nejde o tyto typy kurzů, ale odborná - technická školení prezentovaná studentům formou jednoduchých webových textových stránek bez dalších cvičení a praktických zkoušek.

E-learning

Obecně je e-learning vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě a distribuci studijního obsahu a ke komunikaci mezi studenty a lektory.

 

Pro shrnutí: Každý výrobce používá různé pojmy, které ale v zásadě znamenají totéž. Je tedy jedno zda se bavíme o ILO, SPVC, WBT či Live on Line, vždy je řeč o jiné, než classroom formě, jejímž cílem je dodat zákazníkovi řešení, které buď on sám preferuje, anebo mu alespoň umožňuje určitým způsobem kurz absolvovat.

V následujícím dílu si náš slovník rozšíříme o konkrétní odbornou problematiku a vybraná témata, která jsou v této technologické oblasti velmi aktuální.

 

O Avnet Academy

Avnet Academy je dostupným řešením, které již více než 25 let pomáhá svým studentům z řad firem i jednotlivců na celém světě při zvyšování jejich odborné kvalifikace a technických vědomostí.

Kompletní nabídku vzdělávání naleznete na našich stránkách Avnet Academy, kde vám také rádi poradíme vhodnou formu vzdělávání či konkrétní kurz pro vaše potřeby.