Slyší vás?

Kolik lidí může říci, že cítí naprostou jistotu, že ostatní rozumějí jejich sdělením a vnímají je jako důvěryhodné? Manažeři odpovědní za rozvoj svých týmů by proto měli umět správně komunikovat.

- Dovolte si přemýšlet za chodu. Dělejte pauzy, abyste získali čas k utřídění svých myšlenek, a zněli tak důvěryhodně a zasvěceně.

- Plánujte dopředu. Než svoláte schůzku za účelem rozvoje svých lidí, rozmyslete si svá slova a volte je tak, abyste mluvili o něčem, co je pro zaměstnance důležité.

- Zaznamenejte svůj výstup na video a analyzujte jej. Položte si následující otázky: Odpovídá to, co říkáte, tomu, jak to říkáte? Co fungovalo a nefungovalo z vašeho pohledu a z pohledu posluchačů? Přišli byste na své vlastní školení více než jednou?     

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine