Soutěžte o volný vstup na otevřený kurz Lean Office od společnosti FBE

Skupinová diskuze na kurzu Lean Office

Poslední dobou se firmy začínají zabývat nejen zlepšováním procesů ve výrobě, ale i v obslužných procesech, jako je prodej, nákup, finance, personalistika či logistika. Je až z podivem, s jak vysokou neefektivitou a plýtváním se v těchto oblastech setkáváme. Zřejmě proto, že je nikdo nikdy nedokázal pořádně zanalyzovat a změřit.

Jako ideální uvedení manažerů i klíčových zaměstnanců do tématiky zlepšování procesů se osvědčuje využití simulačních her, které umožní jejich seznámení se základními používanými metodami a nástroji zábavnou a interaktivní formou.

Jednu takovou simulaci vyvinula i společnost FBE Praha a 9.-10. listopadu 2016 pořádá v Praze otevřený kurz, kterého se mohou za výhodných podmínek zúčastnit i naši čtenáři. Tři výherci níže uvedené soutěže získají účast zdarma a každý její účastník má nárok na 25% slevu.

Co vás na kurzu čeká?

Kurz se skládá z tříkolové simulace zlepšování procesů v administrativních a obslužných procesech ve službách. Hra simuluje tvorbu nehmotného produktu pro zákazníka ve finanční či IT instituci. Dodávky služeb zákazníkům probíhají v několika provázaných procesních liniích. 

Mezi jednotlivými koly simulace probíhají zlepšovací workshopy, během nichž se účastníci naučí používat několik základních metod a nástrojů Lean Six Sigma, které se při zeštíhlování, zkvalitňování a optimalizaci firemních procesů nejvíce osvědčily.

Týká se to například metodik standardizace procesů formou SOP a SLA, tvorby procesních map AS IS s vyznačením úzkých a problémových míst a návrhu optimalizovaného průběhu TO BE. Účastníci se dále naučí používat SIPOC diagramy vstupů a výstupů z procesů, vizualizovat analýzu hodnotových toků, definovat klíčové indikátory výkonnosti a zlepšovat proces pomocí důsledného použití standardizovaného postupu DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve a Control).

Častým efektem účasti na simulaci je kromě získání dovedností při praktickém používání těchto metod i otevření očí pro okamžitá dílčí zlepšení a quick wins v oblasti působnosti účastníků v jejich firmách. Navíc si pak umějí mnohem lépe představit, co musí obnášet dobře vedený zlepšovací projekt.

Vyhrajte účast na kurzu zdarma

Odpovíte-li správně na otázky na konci tohoto článku, můžete vyhrát jeden ze tří volných vstupů na otevřený kurz společnosti FBE (For Business Excellence), která je specialistou na toto téma.

Prohlédněte si letáček k akci.

Běžná cena: 8.200,- Kč + DPH za dvoudenní kurz; cena pro každého účastníka soutěže HR News 6.150,- Kč + DPH. Tři výherci soutěže navíc obdrží vstup zdarma.

Své další dotazy můžete zasílat na email fbe@fbe.cz.

 

Soutěž o vstup na kurz byla ukončena.

Výherkyněmi jsou Tereza N. ze společnosti Anheuser Busch InBev, Kateřina J. ze společnosti MSA a Iveta T. ze společnosti Raben Logistics Czech. Gratulujeme!