Spolupráce se školami se zaměstnavatelům vyplatí

Situace na trhu práce je z pohledu firem dlouhodobě kritická. Počet volných pracovních míst převyšuje počet nezaměstnaných a pracovníci chybí napříč všemi profesemi a obory. Tento stav má ale i jeden pozitivní efekt – ochota zaměstnavatelů spolupracovat se školami nebyla nikdy tak vysoká jako dnes.

Festival Posviť si na budoucnost 2018

Spolupráce? Ano, ale koncepčně!

Přístup části firem je ovšem stále krátkozraký, když nahlíží na školy pouze jako na přímý zdroj pracovní síly a na spolupráci jako na nábor. Stále více firem si ale uvědomuje, že spolupráce se školami je součástí společenské odpovědnosti a v dlouhodobé perspektivě se jim vždy vyplatí.

Nedostatek techniků a řemeslníků se tak řeší aktivitami zaměřenými na žáky základních ale i mateřských škol. Zkušenosti z realizovaných projektů potvrzují význam koncepčního, systematického přístupu. Pokud nemají být exkurze ve firmách a ukázkové dny na středních školách pouze zajímavými výlety a kroužky jen volnočasovou zábavou, musí být jednotlivé aktivity provázány a odborně metodicky vedeny.

V Plzni svítíme žákům na budoucnost

V Plzeňském kraji zastává klíčovou roli v této oblasti Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje (Info Kariéra). Jako příklad tohoto přístupu lze uvézt festival práce a vzdělávání Posviť si na budoucnost, který získal zvláštní uznání v rámci Národní ceny kariérového poradenství 2018.

Na akci se mohou žáci základních i středních škol seznámit díky oborově uspořádaným expozicím škol a firem s možnostmi profesního směřování a využít služeb kariérových poradců. To vše je ale jen jedním z kamínků do celkové mozaiky, účastí na veletrhu pro ně totiž aktivita nezačíná ani nekončí. Již před akcí jsou metodicky připravováni, aby na akci šli s jasným cílem, znalostí svých kompetencí a silných stránek, a především s představou, co chtějí na akci zjistit.

Spolupráce škol a firem zaměřená na potřeby žáků

Po akci dále s pomocí speciálních pracovních listů se získanými informacemi pracují. Metodická podpora směřuje také k vystavovatelům, aby jejich účast byla maximálně efektivní z pohledu představení oboru, profesí a zejména vyžadovaných klíčových kompetencí.

Kompetence a flexibilita v „době tekuté“

Právě otázka kompetencí bude vzhledem ke komplexu změn popisovaných jako Průmyslová revoluce 4.0. nebo šířeji jako Společnost 4.0 do budoucna naprosto zásadní. Očekává se, že v následujících 20 letech polovina dnešních pracovních pozic zcela zanikne, zatímco stejný počet pracovních pozic dnes ani neznáme.

Jedna profese na celý život se stane minulostí, což je obrovskou výzvou pro vzdělávací systém i trh práce. V situaci, kdy jedinou jistotou je nejistota, budeme potřebovat flexibilní vzdělávací systém produkující flexibilní absolventy. Zásadně se zvýší význam celoživotního vzdělávání a kariérového poradenství.

Dosažení žádoucí flexibility je nemožné bez koncepční spolupráce se zaměstnavateli, kteří by se podíleli na tvorbě vzdělávacích plánů a výuce odborných předmětů, přičemž více než o kvantitu jde o kvalitu. Info Kariéra je proto k dispozici všem zaměstnavatelům, kteří mají zájem o prohlubování a zkvalitňování spolupráce.

Nabízíme pomoc s navazováním kontaktů, provázáním jednotlivých aktivit, monitoringem a vyhodnocováním kvality i nezbytnou administrativou. Více informací včetně kontaktů naleznete na http://www.infokariera.cz/.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace