Starého psa novým kouskům naučíš

Zatímco asi každý je srozuměn s tím, co se míní termínem pedagogika, jen někteří by uměli definovat pojem andragogika. Rozumí se jím vzdělávání dospělých. Existuje několik rozdílů mezi oběma druhy vzdělávání. Zatímco pro pedagogiku je učitel spíše autoritou, pro andragogiku je spíše průvodcem a ukazatelem směru. Je spíše kolegou při výukovém procesu.

Podle odborníků se s vyšším věkem mění náš potenciál a schopnosti pro učení. Zaprvé má dospělá bytost tendenci k samostatnosti a nezávislosti. Zvyšující se věk přináší i množství nových zkušeností, které dále ovlivňují naše vidění světa. Rozšiřuje se dále naše připravenost k učení a máme větší potřebu převádět naučený materiál do praxe. Motivace k učení se stává vnitřní, nikoliv vnucenou. Všechny tyto aspekty musí pracovníci zabývající se výukou dospělých zohlednit ve výukovém procesu.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide