Starší a moudřejší

Představa sezení ve třídě plné mladíků vyvolává ve starších studentech paniku. Neuvědomují si, že jako starší lidé mají velkou výhodu. Dokáží obohatit školní prostředí, mohou být pro své spolužáky zdroji důležitých životních zkušeností.

Nebojte se seznámit své spolužáky s vašim věkem, manželstvím či pracovními zkušenostmi. Budete pak pro ně někým s životní zkušeností, na koho se mohou obrátit. Toto je pět konkrétních způsobů, jak využít věk jako výhodu, když se rozhodnete studovat vysokou školu „na stará kolena“.

- Mluvte nahlas. Mnoho profesorů vítá studenty, kteří dokáží oživit hodiny diskusemi nad probíranými tématy. Můžete zde uplatnit své životní zkušenosti, které mladší spolužáci nemají a rádi si je vyslechnou. Můžete tak získat autoritu, což se vždy vyplatí.

- Budujte kontakty. Využijte zkušenosti ze svého dosavadního života k budování konexí na škole. Můžete zaujmout asistentské místo u někoho z profesorů apod.

- Staňte se příkladem. Nebojte se poradit svým spolužákům, kteří nemají žádné praktické zkušenosti. Věnujte se dobrovolným činnostem podle vašich zájmů.

- Používejte vůdcovské dovednosti. Využijte respektu, který získáte u spolužáků a postavte se do čela vašich školních projektů.

- Staňte se hvězdou i ve volném čase. Vaše profesionální kontakty mohou pomoci vaší škole nebo studijní skupině.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR