Startuje projekt "Vzdělávejte se pro stabilitu"

Ilustrační snímek

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“, jehož cílem je udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců. Projekt bude financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizován prostřednictvím úřadů práce od poloviny září 2012 do 31. srpna 2015. Zatím bylo pro tento projekt alokováno 400 milionů korun. Stejná částka se pak má uvolnit po vyhodnocení výsledků.

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“ nabízí zaměstnavatelům možnost získat peníze na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady. Doba poskytování finanční podpory je stanovena na 6 měsíců s možností prodloužení na 12 měsíců. Měsíčně bude na jednoho zaměstnance možné získat maximálně 31 tisíc korun včetně odvodů.

Tisková zpráva MPSV uvádí, že finanční příspěvek může získat pouze zaměstnavatel, který:

  • Prokáže v meziročním kvartálním srovnání tržeb ku počtu zaměstnanců pokles o více než 20 %. Posuzovat se tedy bude objem tržeb na jednoho zaměstnance v období 3 kalendářních měsíců před podáním žádosti se srovnatelným obdobím předcházejícího roku.

  • Alespoň jeden kalendářní měsíc před podáním žádosti byl nucen u zaměstnanců navržených do odborného rozvoje aplikovat § 209 ZP (Paragraf stanoví překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, tzv. částečná nezaměstnanost. Následně tedy může výši poskytované náhrady mzdy činit pouze 60 % průměrného výdělku.)

  • Prokáže, že svým zaměstnancům nebyl schopen přidělovat práci v rozsahu přesahujícím 20 % stanovené týdenní pracovní doby. Výpadek práce však zároveň může činit maximálně 60 % stanovené týdenní pracovní doby.

  • Zároveň musí zaměstnavatel splnit podmínky pro poskytnutí veřejné podpory podle pravidla „de minimis“ či „blokové výjimky na vzdělávání“ a podmínky stanovené v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Další informace i samotná výzva budou do konce srpna zveřejněny na www.esfcr.cz. Celou tiskovou zprávu ministerstva ke spuštění projektu naleznete zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13453/TZ_280812a.pdf

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí