Stav e-learningu

Jak fragmentovaný trh s e-learningem vyzrává, obchodníci jsou nuceni fúzovat a zákazníkům to možná přinese pár výhod. Každý rok však zůstávají některé věci neměnné. Loňský rok byl v duchu opatrného optimismu – rozpočty a tržby se zvýšily a sektor vykazoval prostor pro značný růst. Letos se tržby drží na úrovni loňského roku a nezdá se, že by měly dosáhnout předpovídaných vzestupů.

Rostoucí tlak
Co se ale změnilo je rostoucí tlak a konkurence. Jeden z nejvíce alarmujících trendů – z pohledu obchodníků – je, že produkty e-learningu se začínají jeden druhému podobat. To znamená, že na konkurenčním poli je jediný nástroj a tím je cena.

Firmy dnes hledají obchodníky, kteří dokáží zajistit také odborné poradenství pro zákazníky, co se týče implementace a používání produktů. E-learning se však stále skládá ze segmentů, které jsou tak jedinečné, že se obchodníci musí zaměřit jen na poměrně malou oblast.

Partnerství
Partnerství a spolupráce mezi obchodníky budou hrát klíčovou roli. V tomto odvětví to je, podle odborníků, jediná šance na přežití. Přestože se firmy snaží, potenciál, který se tady nabízí zůstává nevyužitý a partnerství často vznikají až na podnět zákazníka.

I když má zákazník štěstí a narazí na obchodníky, kteří mají představu, jak vybudovat kvalitní partnerství, stále nemá garanci, že integrace bude úspěšná. Vzdor snahám o soulad, je integrace stále slabým místem e-learningu.

Cílem je dosáhnou bodu, kdy veškerý obsah a technologie e-learningu budou fugovat interaktivně a nevyžadovat příliš času a prostředků. Často trvá celé měsíce, než vyvinou jediný e-learningový kurz. Velkou porci času sebere převážně implementační fáze.

Analytika
Zákazníci požadují kvalitnější měření, reporting a analytické možnosti. K uspokojení v této oblasti bude třeba, aby příští generace LMS byla schopna „komunikovat“ a sdílet data s jinými firemními systémy, například softwarem HR. Kdy to ale bude, nikdo neví. Problematika jde za rámec technologie – e-learning se musí stát součástí firemního procesu.

Výhled
Co se stane na trhu e-learningu v budoucnosti? Jeden z největších otazníků mezi analytiky, obchodníky a zákazníky je, zda e-learning někdy pokročí na úroveň ostatních firemních softwarových aplikací, např. Oraclu nebo SAPu. Posledních několik let se hodně diskutuje o tom, zda velké softwarové společnosti spolknou současné firmy a vytvoří masivní systém. Někteří si myslí, že je to nepravděpodobné, protože nebudou mít dostatek zkušeností, a spíše se budou snažit o spolupráci.

-av-
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine