Strategie pro lepší virtuální vzdělávání

Smíšené učení je moderní strategií, která kombinuje běžné školení ve třídě s novými prvky, které mohou dále rozšířit znalosti studentů. Při tomto způsobu vzdělávání se znalosti také účinněji a rychleji přenáší a lidé spolu mohou lépe komunikovat. V případě elektronického vzdělávání rozlišujeme synchronní a asynchronní metody. Při využívání synchronních metod výuky se studenti soustředí na společný výklad (který může být poskytován i elektronickou formou).

Při synchronní výuce využívající například powerpointových prezentací by se měl učitel snažit především logicky od sebe oddělit jednotlivé body osnovy a měl by střídat zvýrazňující nástroje (ukazovátko, barvy), které přilákají pozornost studentů k tématu. Ve virtuálních třídách by se měli studenti mít možnost na cokoli zeptat. Pokud se na něco ptáme my jich, měli bychom se snažit je spíše nasměrovat ke správné odpovědi a nechat je přijít na odpověď – nikoli jim ji hned prozradit.

Učitelé mnohdy nevyužívají interaktivních kapacit e-learningového systému, což je škoda. Některé softwarové nástroje například umožňují komunikaci se studenty prostřednictvím tlačítek se správnými odpověďmi, případně mají funkci online chatu. Právě chat jim umožňuje jakýsi brainstorming, který může být přínosný i pro druhé. Na počátku prezentace může učitel využít přípravných materiálů (např. článků), které mohou podnítit diskusi.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101