Strategie rozvoje vůdcovství

Úspěšného vůdce nedělá jeho pozice nebo moc. Zatímco dobrý lídr dokáže svou organizaci přivést k úspěchu navzdory nepřízni osudu, špatný může potopit i ten nejlepší podnik. Pro každou organizaci je proto stěžejní pečovat o lidi, kteří ji dokáží posouvat vpřed. Článek přichází s deseti tipy pro identifikaci a podporu budoucích vůdců.

- Ujistěte se, že styl vůdce, kterého si vybíráte, zapadá do vaší kultury.

- Měli byste vědět, co chcete – jasně si vymezit očekávané vůdcovské dovednosti a kvality.

- Nepleťte si vůdcovství s managementem. Manažeři zajišťují hladký každodenní chod týmů, vůdcové však musejí být schopni ovlivňovat a vést celou organizaci ke společnému cíli.

- Hledejte mezery ve vůdcovství, plánujte nástupnictví.

- Rozvíjejte strategie nástupnictví. Nemusí se přitom jednat jen o vedoucí pracovníky, ale všechny role kritické pro chod firmy.

- Veďte budoucí vůdce ke zdokonalování jejich dovedností.

- Zaveďte mentoring.

- Plánujte kariéru. Pokud svým zaměstnancům nenabídnete možnosti plánování kariéry a kariérního postupu, učiní to konkurence.

- Snažte se udržet si své vůdce. Pracujte s finančními i nefinančními prostředky.

- Měřte, analyzujte a zlepšujte. Všechny výše uvedené kroky by nemělo smysl podnikat bez objektivního měření výsledků vaší strategie rozvoje vůdcovství a identifikování možností, jak se zlepšovat.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today