Strategie rozvoje zaměstnanců v malém oddělení HR

Rozvoj zaměstnanců je stejně důležitý jako jejich nábor. Firmy by proto neměly po přijetí kvalitních zaměstnanců usínat na vavřínech. Důkladný plán pokračujícího rozvoje zaměstnanců je živou součástí dlouhodobého úspěchu firmy.

Ne každá firma jej však tento plán má a rozvoj často zůstává na manažerech, kteří nejsou v oblasti rozvoje zaměstnanců dostatečně vyškolení. Článek se zaměřuje na to, jak se může malé a vytížené oddělení HR soustředit na strategii rozvoje zaměstnanců.

- Rozvrhněte své cíle. Čeho chcete dosáhnout? Chcete, aby každý zaměstnanec měl svůj plán rozvoje? Nebo bude stačit jednodušší cíl?

- Sestavte plán. Měl by zahrnovat strukturované formální hodnocení výkonnosti, plánování nástupnictví a jasné vymezení rozvoje v oblasti znalostí a dovedností.

- Sledujte finance. Jaký je váš rozpočet na rozvoj zaměstnanců? Existuje vůbec? Pokud ne, obraťte se nahoru se žádostí o nezbytné finance pro zavedení vašeho plánu.

- Zapojte vedoucí oddělení. Pohovořte o důležitosti rozvoje zaměstnanců s vedoucími jednotlivých oddělení, kteří by vám měli pomoci při prosazování vašeho plánu.

- Outsourcujte. Existuje řada důvodů, proč outsourcovat zavedení rozvojového plánu pro zaměstnance. Zvažte, zda by se vám to vyplatilo.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How