Studenti angličtiny jsou s Direct Method for English spokojenější a více motivovaní

V Empire letos vstupujeme do druhé dekády od počátku výuky licencovanou metodou Direct Method for English (DME). Za deset let se nám výuka osvědčila v každém aspektu – potvrdilo se nám, že metoda funguje, že je efektivní a že díky ní jsme schopni poskytovat top jazykovou výuku na českém trhu. Tomu nasvědčuje nejen spokojenost našich studentů, ale také fakt, že 70 % nových studentů k nám zavítá na základě doporučení.

Výuka angličtiny, EMPIRE

Spokojenost studentů spočívá v tom, že je dokážeme motivovat. Hodiny jsou dynamické, takže se student dokáže soustředit po celou dobu výuky, protože hodina probíhá zábavnou formou. Díky spojení výuky a zábavy (tzv. edutainment) se na výuku těšíte – když vás něco baví, tak to prostě chcete dělat.

V hodinách neustále komunikujete a učíte se nové jazykové dovednosti využívat v praxi. Jazyk se učíte přirozeně - mluvením. Naši kvalifikovaní lektoři dbají na to, aby obsahem výuky byl funkční jazyk, tedy to, co studenti reálně využijí, když běžně komunikují v cizím jazyce. Na hodinách jste obklopeni přirozeným anglicky mluvícím prostředím. Gramatika je vysvětlena zjednodušenou formou opět tak, abyste ji uměli využít.

Direct Method je efektivní, protože většinu času v lekcích mluvíte a máte mnoho příležitostí jazyk použít. Oproti klasické výuce máte mnohem víc času, kdy mluvíte, a to i díky tomu, že je ve skupince maximálně 6 studentů.

S pomocí DME se učíte postupně. Nejdříve se naučíte zvládat základy, tvořit správně věty a pak postupně ve vyšších úrovních pořád ve větší míře tvoříte vlastní věty stále s menší pomocí učitele. Metoda vám dále odstraní strach z mluvení a naučí vás automaticky reagovat na podněty v cizím jazyce. Je založená na opakování, takže všechno, co se naučíte, se vám uloží nejen do pasivní paměti (zejména využívané u četby nebo poslechu), ale také do aktivních znalostí (které využijete u mluvení či psaní).

Přijďte si vyzkoušet Direct Method for English u nás, v Empire, a zažijte kombinaci unikátní výukové metody se skvělou atmosférou Empire. Zveme vás k nám na akci Empire Morning, která se uskuteční 17.9.2019 od 9.00 hod. v našich prostorech na adrese Viktora Huga 6 na Praze 5. V případě vašeho zájmu prosím vyplňte krátký formulář zde.