Studie odhaluje nejnovější trendy v manažerském vzdělávání

Organizace dnes mění svůj přístup k rozvoji vyšších manažerů, není to však jednoduché. Na jedné straně existuje výrazná potřeba zdokonalovat manažery, aby dokázali prosazovat změny a nové strategie. Rozpočty na vzdělávání jsou však ve srovnání s minulými roky podstatně nižší.

Studie mezinárodní organizace Institute of Executive Development s názvem Cost Effective Executive Development odhalila trendy, které se dnes v oblasti vzdělávání manažerů rozvíjejí. Oslovila více než 25 globálních organizací z Asie, Ameriky i Evropy napříč 10 průmyslovými sektory.

- Vyšší manažeři se více vzdělávají virtuální cestou. Moderní komunikační technologie jsou pro ně pohodlné, šetří čas a náklady spojené se vzděláváním. Navíc umožňují interakce globálního publika.

- Modely poskytování vzdělávání se mění. Vzhledem k nižším rozpočtům a ubývání zaměstnanců začínají vzdělávací společnosti více vysílat své instruktory ke klientům namísto pořádání školení ve svých centrálách. Tyto firemní vzdělávací programy opět šetří čas i peníze účastníků.

- Akční vzdělávání je běžnější. Na popularitě získává především díky propojení rozvoje s reálnou praxí. Nízké přímé náklady jsou také výhodou.

- Vůdcové se stávají učiteli. Aktivní účast vyšších manažerů je další způsob, jak řídit náklady na vzdělávací programy a poskytovat kvalitní vzdělávací zkušenosti. Využití těchto vůdců jako mentorů je dobrá příležitost k přenosu organizačních dovedností.

- Rozvoj se více upravuje na míru. Organizace vyhledávají specifický rozvoj pro specifické lidi. Více se soustředí na menší skupiny vůdců než na všechny.

- Odborníci na rozvoj manažerů mají dnes málo možností. Musejí snižovat náklady a doufat, že se to příliš nedotkne efektivity rozvoje.

Problémem mnoha organizací je, že nerozumějí rozsahu svých současných nákladů, nevidí možné kompromisy a cítí povinnost držet se dosavadních programů a přístupů k rozvoji manažerů. Studie proto radí, jak se zachovat.

- Prozkoumejte nové technologie.

- Prozkoumejte nové modely manažerského rozvoje.

- Proveďte revizi organizačních cílů.

- Prověřte své programy rozvoje manažerů kritickým pohledem a zvažte, zda není vhodná doba pro aktualizaci nebo zrušení některých dlouhodobých programů.

- Měřte vliv rozvoje manažerů na vaši organizaci.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer