Studium pedagogických věd pro učitele odborných předmětů na středních školách

Každoročně končí na technických vysokých školách tisíce mladých odborníků. Řada z nich by si ráda zkusila, jaké to je stát před katedrou a předávat znalosti mladší generaci. Těm, kteří se chtějí věnovat povolání učitele a učit odborné předměty na středních školách technického, případně ekonomického zaměření, nabízíme možnost doplnění kvalifikace.

Ilustrační snímek

Absolvováním Studia pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů pro střední školy, akreditovaného MŠMT, si mohou své přání splnit a stát se plně kvalifikovanými středoškolskými pedagogy.

Informace a on-line přihláška

Cíl studia

  • Zajišťuje pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku odborných předmětů na středních školách.

Charakteristika studia

  • Je programem celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium je akreditováno MŠMT.
  • Úspěšný absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Cílová skupina studia

  • učitelé středních škol s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.) nepedagogického směru, zvláště ekonomického a technického zaměření

Trvání a cena studia

  • Zahájení studia - září 2018, ukončení studia - listopad 2019.
  • Studium má tři semestry a je organizováno kombinovanou formou vždy  1x za 14 dní (pondělí) v délce osmi vyučovacích hodin.
    Cena studia je 13 000,- Kč (studium je osvobozeno od DPH).

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Bc. Marcela Přikrylová, e-mail: prikrylova@lli.vutbr.cz

Tel.: 541 148 805